På representantskapet – där representanter från Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar samlas – höll vi i en workshop!

Vi började med att presentera projektet och svara på frågor. Sedan ställde vi tre frågor som representanterna skulle diskutera tillsammans i smågrupper. Frågorna rörde erfarenheter från varje representants förening och löd:

Vad finns det för erfarenheter av att lämna klagomål och synpunkter bland medlemmarna i min organisation?

Vad hindrar medlemmarna i min organisation från att lämna synpunkter och klagomål?

Vilket stöd behöver medlemmarna i min organisation för att lämna synpunkter och klagomål?

Vi ville att representanterna skulle fundera över vad som var gemensamt och vad som kunde vara unikt för varje förenings medlemmar.

Efter en paus med kaffe och mackor samlades vi återigen och alla grupper fick berätta vad de hade kommit fram till. Vi dokumenterade svaren och ämnar att använda de i det fortsatta arbetet.

Vi tycker att det var jättekul att få besöka representantskapet som Funktionsrätt Göteborg håller i fyra gånger per år.

Tack till alla som var där och delade med sig av sina tankar och erfarenheter!