Skrivelser

Här hittar du de skrivelser, uttalanden och remisser som Funktionsrätt Göteborg har tagit fram från och med år 2018 och framåt.

2020

2019