Vi jobbar på! De senaste veckorna har handlat om att spika höstens föreläsningsserie, som har titeln “Vårt demokratiska inflytande mellan valen”. Läs mer om den här.

I Tyck till-projektets  ansökan till Allmänna Arvsfonden står såhär:

“Synpunktshantering […] måste förstås i sitt sammanhang – som en av många vägar till medborgarinflytande, som en del av
det offentligas utvärderingssystem och kvalitetsarbete, som en del av ett NPM-inspirerat reformarbete. Det offentligas
förändrade organisationsformer och funktionssätt påverkar enskildas livssituation och möjlighet till delaktighet och inflytande. Det påverkar också funktionshinderrörelsens uppdrag som röstbärare och möjligheter till insyn och påverkan. En förståelse för hur det offentliga fungerar är nödvändig för att kunna bedriva ett effektivt arbete och tillvarata enskildas och gruppers rättigheter.”

Och så står det att projektet därför ska hålla en öppen föreläsningsserie som just kan bidra till mer kunskap om hur det offentliga fungerar. Ansökan skrevs i början av juni 2017 – och nu, nästan ett år senare, kan vi alltså snart bocka av föreläsningsserien från vår att göra-lista. Ganska häftigt!

Vi har funderat på innehållet sedan i våras, men det var först för ett par veckor sedan som vi verkligen kom igång med att kontakta föreläsare, bestämma dagar och – svårast av allt! – komma på hur vi skulle paketera det hela. Nu håller vi som bäst på att skicka ut inbjudningar till föreningar i Göteborgs civilsamhälle. Snart blir affischerna klara, de ska upp på anslagstavlor runt om i stan. Sedan återstår att hålla tummarna för att det är fler än vi själva som tycker att det verkar intressant att lära sig mer om hur man kan påverka mellan valen.

När vi har fått iväg alla inbjudningar till föreläsningsserien är tanken att vi ska ta en djupdykning i att skriva rapporten som ska vara klar i december. Och så ser vi fram emot nästa möte med Raket, som är på torsdag den 27 september.