Tyck till

Funktionsrätt Göteborgs projekt Tyck till handlar om hur enskilda och föreningar kan påverka genom att lämna synpunkter till förvaltningen i en kommun eller till myndigheter. Kommuner är i vissa delar av sin verksamhet skyldiga enligt lag att ta emot och hantera klagomål och synpunkter som en del av sitt kvalitetsarbete. Men även när det gäller de områden där synpunktshanteringen inte är lagreglerad, kan du som enskild höra av dig till förvaltningen och säga vad du tycker eller vill förändra.

Projektet bygger på idén att det finns mycket kunskaper och åsikter hos Funktionsrätt Göteborgs medlemsorganisationer och deras medlemmar, som aldrig når fram till rätt instans. Det leder till att kommuner och myndigheter inte får rätt signaler om sina verksamheters kvalitet.

Vi ser även att det många gånger är otydligt hur och till vem man som enskild ska lämna sina klagomål och synpunkter, och att hanteringen av inkomna synpunkter varierar. Det blir oförutsägbart hur man ska gå tillväga för att göra sin röst hörd, med risk för en rättsosäker situation för den vars klagomål inte fångas upp.

Utan registrerade klagomål som bevis på problem, blir det också svårt för organisationer som t.e.x. Funktionsrätt Göteborg att driva på förändring.

Detta vill vi bidra till att förändra genom projektet Tyck till.

Projektet börjar med en undersökning

I projektet ska vi undersöka vilka som är de bästa sätten för enskilda och organisationer att lämna sina synpunkter. Vart ska de skickas? Hur ska de formuleras? Vad kan en synpunkt påverka? Hur tolkar och använder mottagarna de synpunkter som kommer in?

Vi ska också undersöka vad det är som gör att vissa personer lämnar synpunkter medan andra inte gör det. Vad hindrar och vad främjar? Hur kan vi göra det lättare för enskilda att lämna synpuntker?

Vad projektet ska leverera

Projektet ska ta fram ett digitalt verktyg som kan hjälpa den som vill lämna sin synpunkt. Det gör vi i gott samarbete med webbyrån Raket. Vi ska också skriva en lägesrapport om hur synpunktslämnandet och synpunktshanteringen funkar i Göteborg. Men projektets viktigaste uppdrag är att ta fram välgrundande råd, tips och guider för enskilda och föreningar som vill lämna synpunkter. På så sätt kan vi bidra till att Funktionsrätt Göteborgs medlemmars klagomål, förslag och erfarenheter når fram.

Projektet är baserat i Göteborg, men metoder och resultat kommer att spridas nationellt.

Projektet pågår i två år med start i januari 2018, och finansieras av Allmänna Arvsfonden, Post- och telestyrelsen och Göteborgs Stad genom Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor.

Kontakt

Karin Gréen, projektledare

E-post: karin.green@funktionsrattgbg.se

Hannah My Falk, projektledare

E-post: hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se

Gemensam telefon: 031-24 03 23

Hur kan du eller din förening vara med?

Under projektets första år undersöker vi hur enskilda och föreningar gör för att lämna sina synpunkter. Hur gör man egentligen när man är missnöjd med något?

Hösten 2018 kan du delta genom att t.ex.:

Svara på frågelistan

– Prata med projektledarna om dina erfarenheter och tankar om att lämna synpunkter och klagomål. Läs mer här!

– Höra av dig med förslag och idéer om vad projektet borde titta närmare på.

– Komma på projektets öppna föreläsningar

– Vara med i användarpanelen som testar prototypen av det digitala verktyget