Senaste nytt i Tyck tills blogg

På den här sidan bloggar projektledarna My och Karin om vad som händer i projektet. Häng med!

Föreläsning 3: Vilse i beslutsprocessen?

I måndags höll Lena Lindgren höstens sista föreläsning i Tyck tills föreläsningsserie. 

Föreläsningen handlade om policyprocesser, alltså hur en fråga kommer upp på den politiska dagordningen, hur den planeras, beslutas, genomförs och slutligen utvärderas. Många i civilsamhället är vana vid att försöka följa olika beslut för att påverka dem, men ibland kan policyprocessen te sig mycket märklig. Lena Lindgren gav oss flera exempel på hur irrationell en policyprocess kan bli och belyste hur policyprocesser inte alls är särskilt enhetliga eller neutrala.

I helgrupp diskuterade vi sedan varför vissa utredningar får genomslag, medan andra inte får det, hur samma politiska mål kan beslutas år efter år men varför ingenting händer i praktiken och varför civilsamhället bjuds in i vissa delar av policyprocessen, men inte i andra.

Tack till alla som kom och diskuterade med oss och ett stort tack till Lena Lindgren!

 

Nu tar föreläsningsserien en paus.

Men vi är tillbaka efter julledigheten för en vårtermin full av intressanta föreläsningar. Missa inte det!

Du kan hålla dig uppdaterad genom att läsa Tyck tills blogg, följa Funktionsrätt Göteborg på Facebook och genom att prenumerera på Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev.

Vilse i beslutsprocessen? – föreläsning 26 november

Sista anmälningsdag är 22 november

Föranmälan krävs för garanterad plats och fika.

Datum och tid: 26 november, 18.00–20.30
Plats: Dalhiemerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
Föreläsningen teckenspråkstolkas.

Läs gärna mer om höstens föreläsningar på Funktionsrätt Göteborgs hemsida: www.funktionsrattgbg.se/forelasningsserie

Missa inte sista delen i höstens föreläsningsserie! 

Sist ut är Lena Lindgren med en föreläsning om policyprocesser.

Föreläsningen handlar om policyprocesser – alltså, hur frågor kommer upp på den politiska agendan, hur de planeras, beslutas, genomförs och utvärderas. Det kan minst sagt vara förvirrande att försöka följa ett politiskt ärende, eller förstå bakgrunden till en särskild åtgärd. Varför blir det som det blir?

På föreläsningen kommer Lena Lindgren att ta upp hur vi kan förstå policyprocesser ur olika perspektiv. Med modeller och begrepp hämtade från olika  policyteorier kan vi sätta ord på de märkligheter vi möter, och lättare förhålla oss strategiskt till de politiska processer vi försöker påverka.

Föreläsaren Lena Lindgren är professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet. Hon har bland annat skrivit den uppmärksammade boken Utvärderingsmonstret.

Föreläsningen är gratis, med kaffe/te och macka till de som föranmäler sig. Inga förkunskaper krävs – men ta gärna med dina frågor och funderingar!

Föreläsning 2: Brukarinflytande – sanktionerat motstånd

Höstens föreläsning nummer två om brukarinflytande är över. Tack till föreläsare Erik Eriksson och till alla som kom!

Erik började med att beskriva brukarinflytande som ett påverkansarbete inom eller parallellt med det offentliga. Det kan jämföras med en mer traditionell form av påverkansarbete där brukarrörelsen och civilsamhället har arbetat utifrån och mot det offentliga.

Föreläsningen baserades på Eriks avhandling som ni kan hitta här. Hans fältarbete kretsade kring dialogaktiviteter som en kommunal socialtjänst och en psykiatrienhet anordnade för brukare, d.v.s. olika typer av samråd och möten. Där såg han tydliga gränsdragningar som ritades upp av det offentliga. Till exempel redigerades diskussionerna till att handla om ämnen som de offentliga aktörerna bestämt på förhand, med följden att de ämnen som brukarrepresentanter ville ta upp kunde åsidosättas om de ansågs vara orealistiska. Utöver detta tyckte sig Erik se att brukarrepresentanter hade en tendens att börja knyta an till det offentliga emotionellt, fysiskt, socialt eller idémässigt. 

Föreläsningen avslutades med en diskussion om brukarinflytandets potential och risker. En av Eriks slutsatser var att det är viktigt att brukarrörelsen har en medvetenhet kring vad brukarinflytande innebär och vilka gränser som finns. Han menade att konsensus kan vara destruktivt och att motsättningar mellan brukarrörelsen och det offentligas synsätt kan behöva lyftas fram för att förändring ska ske. 

Föreläsningsserien fortsätter!

Föreläsningsserien ”Vårt demokratiska inflytande mellan valen” fortsätter med ytterligare en föreläsning under hösten 2018.

Syftet med föreläsningarna är att stärka föreningarnas påverkansarbete gentemot offentliga instanser som kommun, region och myndigheter. Missa inte chansen att fördjupa era kunskaper och ställa frågor till föreläsarna.

Föreläsningarna teckenspråkstolkas. Vi bjuder på fika till alla anmälda.

En webbvecka

Hela förra veckan jobbade vi med webbverktyget! I slutet av september presenterade webbyrån Raket ett uppdaterat koncept för projektets webbverktyg, som ska underlätta för enskilda att lämna synpunkter. Nu var det vår tur att komma med kommentarer och utvecklade idéer utifrån Rakets presentation.

Vi inledde veckan med en snabb uppdatering av våra kunskaper i tillgänglighet på webben, för att ställa om våra projektledarhjärnor från arbetet med föreläsningar och rapportskrivande till ett mer digitalt fokus. Sedan var det dags att tänka, prata, rita – och tänka, prata och rita lite till!

Rakets första koncept presenterade vi för Funktionsrätt Göteborgs styrelse och för projektet Tyck tills referensgrupp tidigare i höstas. Det andra konceptet diskuterade vi tillsammans med Funktionsrätt Göteborgs kansli och Göteborgs Rättighetscenter (som också ingår i projektets referensgrupp). Så utöver Rakets smarta koncept, och våra egna funderingar, hade vi många kloka kommentarer med oss in i veckans arbete.

Igår måndag skickade vi äntligen över våra kommentarer och idéer webbverktyget till Raket! Vi är hemskt glada över samarbetet med Raket, som med kreativt sinne och trygg hand guidar oss noviser genom processen att ta fram ett fungerande webbverktyg. Nu ska Raket jobba vidare med designen utifrån vår feedback. Det ska bli himla spännande att se var vi landar!

Brukarinflytande – sanktionerat motstånd, föreläsning 1 november

Sista anmälningsdag 25 oktober

Föranmälan krävs för garanterad plats och fika.

Datum och tid: 1 november, 18.00–20.30
Plats: Dalhiemerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
Föreläsningen teckenspråkstolkas.

Läs gärna mer om höstens föreläsningar på https://www.funktionsrattgbg.se/forelasningsserie/

Tyck tills föreläsningar är igång! Näst ut är Erik Eriksson med en föreläsning om brukarinflytande.

Långt innan ”brukarinflytande” blev ett politiskt modeord har ideella rörelser ställt krav på maktdelning och ökat inflytande i offentliga organisationer.

Men vad händer när frågan om inflytande tas över av de offentliga organisationerna och börjar drivas inifrån och uppifrån, istället för utifrån och underifrån?

Föreläsaren Erik Eriksson är doktor i socialt arbete, och har skrivit sin avhandling om brukarinflytande. Föreläsningen handlar om möjligheter och risker med att försöka påverka offentliga organisationer genom formella former för inflytande. Till exempel genom att delta i råd eller medborgardialoger

Föreläsningen är gratis, med kaffe/te och macka till de som föranmäler sig. Inga förkunskaper krävs – men ta gärna med dina frågor och funderingar!

Föreläsning 1: Den kommunala demokratins ramar

I måndags arrangerade vi föreläsningen Den kommunala demokratins ramar. Det var den första av tre föreläsningar som vi ska ordna i höst. Föreläste gjorde Stig Montin, professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet.

Stig gick igenom vad  kommunalt självstyre innebär, hur medborgare kan utöva inflytande och få insyn i kommunernas verksamheter och vilka förväntningar det finns på medborgarnas delaktighet.

Stig också tog med oss på en resa från hur förvaltningen har sett på medborgarens deltagande från 1940-tal till idag. Kommunerna, som så mycket annat i samhället, har genomgått stora förändringar över tid. Det är viktigt att förstå på vilka sätt samhället ser annorlunda ut idag, jämfört med för bara några årtionden sedan. Civilsamhällets roll som röstbärare i demokratin har tappat mark och mer och mer ersatts av synen på civilsamhället som en medskapare av tjänster och service.

Macka och kaffe serverades och det blev många frågor och en del diskussion under föreläsningens gång.

Ett stort tack till Stig Montin och tack till alla besökare som kom!

Föreläsningsserien fortsätter!

Föreläsningsserien “Vårt demokratiska inflytande mellan valen” fortsätter med ytterligare två föreläsningar under hösten 2018.

Syftet är att stärka föreningarnas påverkansarbete gentemot offentliga instanser som kommun, region och myndigheter. Missa inte chansen att fördjupa era kunskaper och ställa frågor till föreläsarna.

Föreläsningarna teckenspråkstolkas. Vi bjuder på fika till alla anmälda.

Post från Tyck till!

Har du fått post från Tyck till? Det vore inte så märkligt. Vi har nämligen skickat ut brev till både folkhögskolor, bibliotek, medborgarkontor, studieförbund och alla Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar såklart!

I breven har vi skickat med en inbjudan till vår föreläsningsserie som kickar igång nästa vecka den 15 oktober, samt en affisch som vi har bett verksamheter och föreningar att sätta upp. Men tro inte att vi har suttit trygga från vind och regn hela tiden! För att så många som möjligt ska se affischen så har vi gjort lite fotarbete också. Vi har satt upp affischen på nästan alla Göteborgs universitet och på många andra anslagstavlor som vi har hittat runt om i staden.

Som ni förstår hoppas vi att många kommer på föreläsningsserien i höst. Om du inte har anmält dig kan du göra det här.

I projektets studie gör vi bland annat en djupdykning i stadsdelen Västra Hisingen. Vi har intervjuat flera personer som jobbar i stadsdelsförvaltningen och vi har besökt ett flertal av deras nämndsammanträden.

Västra Hisingen är nämligen lite speciella i hur de hanterar synpunkter på sina nämndsammanträden. Här får politikerna ett tjänsteutlåtande av registratorn om vad för synpunkter som har kommit in till stadsdelen under föregående månad. Politikerna läser en sammanfattning av varje synpunkt och kan ställa en fråga till t.ex. en sektorchef om de tycker att något ser konstigt ut. De kan se om synpunkten har blivit besvarad eller ej, och kanske upptäcka mönster i om en verksamhet får många synpunkter månad efter månad.

Nästan alla nämndsammanträden är öppna för allmänheten. För att se vilka mötestider din stadsdelsnämnd har, välj din stadsdel här och klicka dig sedan vidare till “Mötestider” under fliken “Nämnder”.

Den kommunala demokratins ramar – föreläsning 15 oktober

Sista anmälningsdag är 8 oktober

Föranmälan krävs för garanterad plats och fika.

Datum och tid: 15 oktober, 18.00–20.30
Plats: Dalhiemerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
Föreläsningen teckenspråkstolkas.

Läs gärna mer om höstens föreläsningar på Funktionsrätt Göteborgs hemsida: www.funktionsrattgbg.se/forelasningsserie.

Snart startar vår Tyck tills föreläsningsserie – äntligen! 

Först ut är Stig Montin med föreläsningen “Den kommunala demokratins ramar”.

Vi i Tyck till och Funktionsrätt Göteborg hälsar alla föreningar, nätverk, organisationer och intresserad allmänhet hjärtligt välkomna till en viktig föreläsning om kommunal demokrati!

Föreläsningen handlar om hur kommunen styrs och är organiserad, och om hur synen på kommunal demokrati har förändrats över tid.

Föreläsaren Stig Montin är professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet.

Syftet med föreläsningen är att rita upp den ”spelplan” vi föreningar verkar på när vi driver funktionsrättsfrågor på kommunal nivå.

Kunskap om hur den kommunala demokratin fungerar är mycket viktigt för att vi ska lyckas med de kommande årens påverkansarbete!

Föreläsningen är gratis, med kaffe/te och macka till de som föranmäler sig. Inga förkunskaper krävs – men ta gärna med dina frågor och funderingar!

Vecka 39 i Tyck till-projektet

Vi jobbar på! De senaste veckorna har handlat om att spika höstens föreläsningsserie, som har titeln “Vårt demokratiska inflytande mellan valen”. Läs mer om den här.

I Tyck till-projektets  ansökan till Allmänna Arvsfonden står såhär:

“Synpunktshantering […] måste förstås i sitt sammanhang – som en av många vägar till medborgarinflytande, som en del av
det offentligas utvärderingssystem och kvalitetsarbete, som en del av ett NPM-inspirerat reformarbete. Det offentligas
förändrade organisationsformer och funktionssätt påverkar enskildas livssituation och möjlighet till delaktighet och inflytande. Det påverkar också funktionshinderrörelsens uppdrag som röstbärare och möjligheter till insyn och påverkan. En förståelse för hur det offentliga fungerar är nödvändig för att kunna bedriva ett effektivt arbete och tillvarata enskildas och gruppers rättigheter.”

Och så står det att projektet därför ska hålla en öppen föreläsningsserie som just kan bidra till mer kunskap om hur det offentliga fungerar. Ansökan skrevs i början av juni 2017 – och nu, nästan ett år senare, kan vi alltså snart bocka av föreläsningsserien från vår att göra-lista. Ganska häftigt!

Vi har funderat på innehållet sedan i våras, men det var först för ett par veckor sedan som vi verkligen kom igång med att kontakta föreläsare, bestämma dagar och – svårast av allt! – komma på hur vi skulle paketera det hela. Nu håller vi som bäst på att skicka ut inbjudningar till föreningar i Göteborgs civilsamhälle. Snart blir affischerna klara, de ska upp på anslagstavlor runt om i stan. Sedan återstår att hålla tummarna för att det är fler än vi själva som tycker att det verkar intressant att lära sig mer om hur man kan påverka mellan valen.

När vi har fått iväg alla inbjudningar till föreläsningsserien är tanken att vi ska ta en djupdykning i att skriva rapporten som ska vara klar i december. Och så ser vi fram emot nästa möte med Raket, som är på torsdag den 27 september.

Vårt demokratiska inflytande mellan valen – föreläsningar i höst

Valrörelsen är slut men folkrörelserna fortsätter. Med mer kunskap kan vi bli mer strategiska i vårt påverkansarbete!

För att påverka vår stad i jämlik och rättvis riktning behöver vi förstå hur kommunen styrs och är organiserad. Vi behöver veta mer om villkoren för vårt inflytande, och kunna sätta ord på de hinder vi möter.

Därför bjuder Funktionsrätt Göteborg in till en serie föreläsningar om vårt demokratiska inflytande mellan valen.  Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Välkomna!

Föreläsningarna är gratis och öppna för alla. De vänder sig särskilt till ideella organsiationer, sociala rörelser och nätverk som vill rusta sig för att påverka kommun och region i jämlik och rättvis riktning de närmaste åren. Inga förkunskaper krävs – ta gärna med funderingar och frågor. Mer information om varje föreläsning finns att läsa längre ned på sidan.

Datum: den 15 oktober, 1 november och 26 november

Tid: 18.00-20.30

Plats: Dalheimerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 Göteborg

Alla föreläsningar teckenspråktolkas

Föreläsningarna är fristående, och serien fortsätter under 2019.

Föreläsningsserien arrangeras inom ramen för projektet Tyck till. Vid frågor, kontakta Karin Gréen, karin.green@funktionsrattgbg.se / 031-24 03 23.

Anmälan senast den 22 november

För garanterad plats och fika – anmäl dig till föreläsningen “Vilse i beslutsprocessen?” senast torsdagen den 22 november. 

Kommande föreläsningar:

Måndag 26 november - Vilse i beslutsprocessen?

Den här föreläsningen handlar om policyprocesser – alltså, hur frågor kommer upp på den politiska agendan, hur de planeras, beslutas, genomförs och utvärderas.

De politiska och administrativa institutionerna är utformade enligt en tanke om att policyprocesser är linjära och “förnuftiga” – men det är långt ifrån alltid som verkligheten motsvarar idealet.  Att försöka följa ett politiskt ärende, eller förstå bakgrunden till en särskild åtgärd kan vara förvirrande. Varför blir det som det blir?

Föreläsningen tar upp hur vi kan förstå policyprocesser ur olika perspektiv. Med modeller och begrepp hämtade från olika  policyteorier kan vi sätta ord på de “märkligheter” vi möter, och kan lättare förhålla oss strategiskt till de processer vi försöker påverka.

Föreläsare: Lena Lindgren, proffesor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet. 

Lena Lindgren har flerårig erfarenhet av forskning och undervisning i offentlig förvaltning och är professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Hennes forskning rör granskningens former och funktioner, samt hur privata och offentliga aktörer använder granskning i sin verksamhet.

Lena Lindgren har bland annat skrivit boken “Utvärderingsmonstret – Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn” och bland hennes publicerade artiklar finner vi forskning om bland annat revision, granskning av utförande och ansvarsutkrävande.

Tidigare föreläsningar:

Måndag 15 oktober - Den kommunala demokratins ramar

Hur kan man förstå den kommunala demokratin? Föreläsningen handlar om hur kommunen styrs och är organiserad, och hur synen på kommunal demokrati har förändrats över tid.

Syftet med föreläsningen är att rita upp den ”spelplan” vi verkar på i påverkansarbetet på kommunal nivå. Kunskap om hur den kommunala demokratin fungerar hjälper oss att rikta våra insatser rätt!

Föreläsare: Stig Montin, professor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet.

Stig Montin är professor i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan i Göteborg. Han disputerade i statsvetenskap 1993 och har under åren utvecklat ett flertal kurser och undervisat inom både statskunskap och offentlig förvaltning. Hans forskning innefattar bland annat effekter av granskning av offentlig verksamhet på kommunal nivå och hållbar stads- och regionutveckling. Stig Montin har publicerat många artiklar och skrivit flera böcker och är en framstående forskare inom demokrati och styrning.

Torsdag 1 november: Brukarinflytande - sanktionerat motstånd

Genom ökat brukarinflytande är det tänkt att brukarnas behov ska tillgodoses på deras egna villkor samtidigt som kvaliteten på verksamheten höjs. Men långt innan “brukarinflytande” blev ett politiskt modeord har ideella rörelser ställt krav på maktdelning och ökat inflytande.

Vad händer när frågan om inflytande tas över av det offentliga och börjar drivas inifrån och uppifrån, istället för utifrån och underifrån?

Den här föreläsningen handlar om möjligheter och risker med formaliserat brukarinflytande. Föreläsningen tar upp begrepp och perspektiv som kan hjälpa oss att förstå vad som händer när ideella rörelser försöker påverka det offentliga genom att till exempel delta i råd och dialoger.

Föreläsare: Erik Eriksson, doktor i socialt arbete, Linköpings universitet.

Erik Eriksson har jobbat inom brukarrörelsen och som utvärderare av socialt arbete. Han tog sin doktorsexamen i socialt arbete vid Lunds universitet. Nu jobbar han i ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet som handlar om nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och om de etableringsinsatser som erbjuds från statliga myndigheter.

Erik Erikssons avhandling undersökte fenomenet “brukarinflytande” och har titeln “Sanktionerat motstånd. Brukarinflytande som fenomen och praktik”. Det är just den forskningen vi ska få ta del av.