Välkommen till projektet Tyck till!

Vad roligt att du har hittat hit. Tyck till är ett projekt som drivs av Funktionsrätt Göteborg under 2018-2019.

Projektet syftar till att underlätta för enskilda och föreningar att lämna synpunkter till offentliga instanser. 

Tyck till finansieras av Allmänna Arvsfonden och Post- och telestyrelsen. Under 2018 var även Göteborgs Stad med som finansiär, och under 2019 sker arbetet med projektets webbverktyg Synpunkta! med stöd av Vinnova.

Läs mer om projektet Tyck till här!

 

Kontakt

Karin Gréen, projektledare

E-post: karin.green@funktionsrattgbg.se

Hannah My Falk, projektledare

E-post: hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se

Telefon: 031-24 03 23

Rapport: Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen

Under 2018 undersökte projektet Tyck till hur Göteborgs Stad tar emot synpunkter från invånare och brukare. Resultatet av undersökningen har sammanfattats i rapporten Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen. Du kan ladda ner rapporten som en PDF här. 

Under våren 2019 har rapporten skickats ut till olika tjänstepersoner och politiker i Göteborgs Stad, och presenterats bland annat för Göteborgs råd för funktionshinderfrågor och på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet. 

Vi kommer gärna ut och presenterar rapporten i fler sammanhang!

Lämna synpunkter med Synpunkta!

Våren 2019 släpper projektet sitt webbverktyg Synpunkta! Webbverktyget har tagits fram av projektet i samarbete med webbyrån Raket AB.

På Synpunkta kan du lämna synpunkter direkt till Göteborgs Stad. Synpunkta skiljer sig från Göteborgs Stads egna kontaktvägar genom att hela hemsidan är utformad ur ett brukar-/invånarperspektiv.

På sidan finns mängder av tips och råd om hur du kan göra när du har varit med om något dåligt med koppling till kommunal service och omsorg. Det finns också ett formulär med frågor som hjälper dig att få med viktig information i din synpunkt. 

Tyck till-bloggen

Projektledarna Hannah My Falk och Karin Gréen bloggar regelbundet om vad som är på gång i projektet. Kika in på bloggen för att hänga med!