Välkommen till projektet Tyck till!

Vad roligt att du har hittat hit. Tyck till är ett projekt som drivs av Funktionsrätt Göteborg under 2018-2020.

Projektet syftar till att underlätta för enskilda och föreningar att lämna synpunkter och klagomål till offentliga instanser. 

Tyck till finansieras av Allmänna Arvsfonden och Post- och telestyrelsen. Under 2018 var även Göteborgs Stad med som finansiär, och under 2019 sker arbetet med projektets webbverktyg Synpunkta! med stöd av Vinnova.

Läs mer om projektet Tyck till här!

 

Kontakt

Karin Gréen, projektledare

E-post: karin.green@funktionsrattgbg.se

Hannah My Falk, projektledare

E-post: hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se

Telefon: 031-24 03 23

Synpunkta hjälper dig att klaga!

Våren 2019 lanserade Tyck till webbplatsen SynpunktaWebbplatsen har tagits fram av projektet i samarbete med webbyrån Raket AB.

På Synpunkta får du hjälp att klaga via internet. Med vårt formulär kan du skicka en synpunkt direkt till Göteborgs Stad. På webbplatsen finns också mängder av tips och råd om vad du kan göra när du har varit med om något dåligt i samband kommunal service och omsorg.

Synpunkta kommer att fortsätta utvecklas och uppdateras under hela 2019. Mejla oss gärna på info@synpunkta.nu och berätta vad du tycker om hemsidan! Vi tar gärna emot förslag på förbättringar.

Rapport: Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen

Under 2018 undersökte projektet Tyck till hur Göteborgs Stad tar emot synpunkter från invånare och brukare. Resultatet av undersökningen har sammanfattats i rapporten Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen. Du kan ladda ner rapporten som en PDF här. 

Rapporten har skickats ut till olika tjänstepersoner och politiker i Göteborgs Stad, och presenterats bland annat för Göteborgs råd för funktionshinderfrågor och på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet.

Vi kommer gärna ut och presenterar rapporten i fler sammanhang!

Tyck till-bloggen

Projektledarna Hannah My Falk och Karin Gréen bloggar regelbundet om vad som är på gång i projektet. Kika in på bloggen för att hänga med!