Just nu genomför Statskontoret en utredning av hur klagomålshanteringen inom skolväsendet fungerar. Utredningen ska vara klar i november 2020, och vi i Tyck till ser förstås fram emot att ta del av vad utredningen kommer fram till. 

Varför skickas klagomål direkt till Skolinspektionen?

En bakgrund till utredningen är att många klagomål om skolan skickas direkt till Skolinspektionen, istället för till skolans huvudman – trots att huvudmannen är ansvarig för att ta emot och utreda klagomål.

När klagomålen istället skickas direkt till Skolinspektionen, ökar administrationen och utredningarna kan ta längre tid.

Statskontorets utredning ska bland annat undersöka hur det kommer sig att klagomålen inte först skickas till huvudmannen, och om ansvarsfördelningen mellan huvudmännen och Skolinspektionen behöver ändras.  

Förslag till förbättringar

Statskontorets utredning ska komma med förslag på hur fler klagomål ska lämnas direkt till huvudmannen, och hur huvudmännens hantering av klagomål kan förbättras.

Läs mer om utredningen på Statskontorets webbplats.

Tyck till tycker…

Tyck till tycker att det är bra att klagomålshanteringen inom skolan uppmärksammas.

Utifrån våra erfarenheter av hur det fungerar i Göteborg, vet vi ju att många upplever det som svårt och otydligt att lämna klagomål om brister i kommunala verksamheter – däribland skolan.

Vi har skickat vår projektrapport “Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen” (PDF) till Statskontorets utredare och hoppas att rapporten kan ge värdefulla perspektiv utredningen.