Nu var det förskräckligt länge sedan vi skrev något i bloggen! Senaste uppdateringen handlade om att projektet beviljats extra finansiering så att vi kan fortsätta jobba hela 2020.

Sedan sist vi skrev i bloggen har projektarbetet fokuserat på två saker:

1. Att göra klart den nya, uppdaterade varianten av projektets webbverktyg.

2. Att klura ut hur vi på bästa sätt ska bidra till att Göteborgs Stads klagomålshantering blir bättre.

 

En ny version av webbverktyget

Tack vare stöd från Vinnova har vi fått möjlighet att ta webbverktyget Synpunkta till nästa nivå. Någon gång i mars-april lanseras den förbättrade tjänsten under nytt namn.

Det absolut viktigaste i “vända två” med webbverktyget har varit att säkerställa tillgängligheten. Till skillnad från när vi jobbade med Synpunkta, har vi nu kunnat ta hjälp från experter på tillgänglighet. Det gör enorm skillnad!

Vi har ett givande samarbete med Begripsams projekt DigiKog. De sysslar med kognitiv tillgänglighet i digitala miljöer, och har hjälpt oss att testa tjänsten vid tre olika tillfällen under hösten. Den 4 mars åker vi upp till Stockholm för ytterligare ett test av den nya sidan.

Vi har också anlitat Axess Lab för att få hjälp att åtgärda brister som gäller de mer tekniska aspekterna av tillgänglighet. Här är vi projektledare inte fullt lika inblandade, eftersom ingen av oss jobbar med själva kodandet av sidan. Det gör istället webbyrån Raket!

 

Påverka klagomålshanteringen

Nästa sak vi har fokuserat på är att försöka påverka Göteborgs Stads klagomålshantering.

I början av Tyck till-projektet låg vårt fokus på att göra det lättare för enskilda att skicka in klagomål, och på att motivera folk att faktiskt göra det. Det är förstås fortfarande viktigt.

Men i och med undersökningen (som blev rapporten Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen (PDF)), så blev vi varse att det också finns en hel del brister i hur Göteborgs Stad tar emot de klagomål som faktiskt lämnas in.

Bristerna beror på flera olika saker. En del handlar om otydliga rutiner, en del handlar om vad som står i lagar och föreskrifter. En del tror vi också handlar om att brukares klagomål har “bakats ihop” med kvalitetsarbete till den grad att man mest fokuserar på kvantitet och systemfel. Det sker på bekostnad av perspektivet att varje klagomål måste hanteras, utredas och om möjligt åtgärdas i sin egen rätt.

Under hösten och vintern har vi klurat på hur vi som projekt på bästa sätt kan bidra till att Göteborgs Stads klagomålshantering blir bättre. Det ligger ju utanför vårt eget mandat att bestämma hur Göteborgs Stads ska jobba, så vi får rikta in oss på de sätt där vårt arbete ändå kan få någon sorts effekt.

Nu har vi kommit på en plan, och ser fram emot att sätta igång så fort det nya webbverktyget är klart.

 

 

Ja, detta var lite kort om vad som har hänt sedan sist. Vi återkommer med nya uppdateringar snart igen!