Vad händer? Intervjuer händer!

De närmsta tre veckorna har vi tio intervjuer inbokade med olika förvaltningar i Göteborgs Stad. Intervjuerna handlar förstås om synpunktshantering, och vi hoppas att vi i juni vet betydligt mycket mer om hur man ska göra för att lämna en “bra” synpunkt än vad vi vet idag. När den här första omgången av intervjuer är genomförd sammanställer vi vad vi har fått reda på, och tar beslut om vad nästa steg i studien ska bli.

Vi har också ett par träffar med Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar på gång. Det ser vi fram emot!