Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början bjuder in till en studiecirkel om universell utformning. Cirkeln vänder sig både till personer inom funktionsrättsrörelsen och övriga intresserade.

Studiecirkeln arrangeras i samverkan med Funktionsrätt Göteborg, Funktionsrätt Västra Götaland och ABF. Den kommer att hållas i Funktionsrätt Göteborgs lokaler på plan 2 i Dalheimers hus.

Observera att studiecirkeln redan är fullbokad, men att det finns möjlighet att anmäla sig till reservlistan.

För att få delta måste du kunna medverka vid alla tre tillfällen: den 27 april, 4 maj och 12 maj.

Anmälningsformuläret och mer information hittar du på Funktionsrätt Sveriges hemsida.