1. Hem
  2.  » 
  3. Projekt: Tyck till
  4.  » Så jobbar Västerås stads äldre- och funktionshinderombudsman

Så jobbar Västerås stads äldre- och funktionshinderombudsman

okt 14, 2020 | Projekt: Tyck till

Förra veckan hade vi ett mycket intressant och givande möte med Västerås stads ombudsman för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi tog kontakt då vi fick reda på att tjänsten innefattade att ta hand om brukares klagomål på stöd- och omsorgsverksamheter. Tjänsten hade tidigare hetat “Klagomålsombudman”!

Ombudsmannen jobbade väldigt “hands on” med brukares klagomål, och såg till att de registrerades och skickades till ansvarig verksamhet. Detta kan sättas i kontrast mot den mer övergripande roll som till exempel Göteborgs Stads äldreombudsman har, och som den nya funktionshinderombudsmannen kommer att ha.

Vi diskuterade bland annat behovet av:

  1. En starkare reglering för att säkra brukare och anhörigas kritikrätt gentemot offentliga verksamheter
  2. Ett sätt att klassa klagomål utifrån allvarlighetsgrad för att kunna avgöra vilka klagomål som måste registreras i diariet, och vilka som kan hanteras av personal och chefer internt
  3. En oberoende stödfunktion dit brukare och anhöriga kan vända sig med klagomål, jämför med Patientnämnden.

Det var mycket spännande att få diskutera och bolla våra idéer med en person som själv arbetar med kommunal klagomålshantering. Vi kommer ta vidare våra analyser och funderingar i vårt fortsatta arbete.