Höstens aktiviteter

Tyck till-projektet är tillbaka efter sommarledigheten i juli och är redo att rivstarta höstterminen! I höst kommer vi bland annat att:

  • Följa upp vårens kampanj “Tillgängligt EU-val i Göteborg” 
  • Ha en experimentverkstad där utvalda föreningar själva ska få driva synpunktskampanjer
  • Utveckla projektets webbverktyget Synpunkta och sprida det till fler göteborgare.

 

 

 

Synpunkta finansieras nu även av Vinnova

För att projektets webbverktyg ska bli ännu bättre har Vinnova gått in som finansiär i projektet.

Utvecklingen av webbverktyget kommer bland annat bestå i att ta fram ett mer användarvänligt synpunktsformulär, nya, spännande funktioner och att utforska synpunkter som ett intressepolitiskt verktyg för föreningar.

Har du tankar om vad webbverktyget skulle behöva? Har du förslag på förbättringar eller skulle du kanske vilja vara med i ett användartest?

Tveka inte att höra av dig till oss på info@synpunkta.nu!