Tyck till

Tyck till drivs av Funktionsrätt Göteborg under 2018-2020.

Tyck till går ut på att göra det lättare för enskilda brukare, anhöriga och andra invånare att lämna klagomål till offentliga instanser. Vi fokuserar framför allt på klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter.

Finansiärer

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och Post- och telestyrelsen.

Under 2018 var även Göteborgs Stad med som finansiär, och under 2019-2020 finansierades arbetet med projektets webbverktyg av Vinnova.

Kontakt

Hannah My Falk, projektledare hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se Karin Gréen, projektledare hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se Telefon: 031-24 03 31

Webbplatsen Klaga på stan hjälper dig att klaga

Klaga på stan får du hjälp att skriva och skicka ett klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter. På webbplatsen finns också tips och råd om vad du kan göra när du har varit med om något dåligt i Göteborgs Stads verksamheter.

Webbplatsen har tagits fram i samarbete med webbyrån Raket AB. Vi har gjort flera användartester med fokus tillgänglighet tillsammans med Begripsam och Axess Lab.

En vidareutveckling av Synpunkta

Klaga på stan öppnade i april 2020. Webbplatsen är en vidareutveckling av Synpunkta, som Tyck till-projektet lanserade våren 2019.

Rapport: Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen

Under 2018 undersökte vi hur Göteborgs Stad tar emot synpunkter från invånare och brukare. Resultatet av undersökningen sammanfattats i rapporten “Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen” (PDF).

Rapporten har skickats ut till tjänstepersoner och politiker i Göteborgs Stad. Den har presenterats bland annat för Göteborgs råd för funktionshinderfrågor och på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet.

Vi kommer gärna ut och presenterar rapporten i fler sammanhang!

Tyck till-bloggen

Projektledarna Hannah My Falk och Karin Gréen bloggar regelbundet om vad som är på gång i projektet. 

Glad sommar önskar Tyck till!

Nu tar Tyck till-projektet semesterledigt och är tillbaka första veckan i augusti! Det har varit en rafflande vår med många deadlines, telefonmöten, användartester och många-långa rapporter. Vi ser fram att fortsätta att arbeta för en rättssäker och tillgänglig...

En smygtitt på hemsidan Synpunkta!

Den 15 maj var det ledamotsträff. Då träffades representanter från de olika funktionshinderråden för att diskutera vad som fungerar bra och dåligt i deras respektive råd och vilka funktionshinderpolitiska frågor som är aktuella att driva framöver. Vi från Tyck till...

Prova vår hemsida

Snart lanserar Tyck till en ny hemsida. Hemsidan är till för att skicka synpunkter till kommunen. Vi söker dig som vill prova att använda hemsidan. Som tack får du ett Superpresentkort! Vi vill ta reda på vad olika personer tycker om hemsidan, så att vi kan förbättra...

Rapportlansering och tårtkalas!

Den 18 mars arrangerade Tyck till en helspäckad kväll i klagomålets tecken! Inger Kjellberg, doktor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, föreläste utifrån sin avhandling "Klagomålshantering och lex Sarah-rapportering i äldreomsorgen". Föreläsningen var mycket...