Tyck till

Tyck till drivs av Funktionsrätt Göteborg under 2018-2020.

Tyck till går ut på att göra det lättare för enskilda brukare, anhöriga och andra invånare att lämna klagomål till offentliga instanser. Vi fokuserar framför allt på klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter.

Finansiärer

Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden och Post- och telestyrelsen.

Under 2018 var även Göteborgs Stad med som finansiär, och under 2019-2020 finansierades arbetet med projektets webbverktyg av Vinnova.

Kontakt

Hannah My Falk, projektledare hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se Karin Gréen, projektledare hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se Telefon: 031-24 03 31

Webbplatsen Klaga på stan hjälper dig att klaga

Klaga på stan får du hjälp att skriva och skicka ett klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter. På webbplatsen finns också tips och råd om vad du kan göra när du har varit med om något dåligt i Göteborgs Stads verksamheter.

Webbplatsen har tagits fram i samarbete med webbyrån Raket AB. Vi har gjort flera användartester med fokus tillgänglighet tillsammans med Begripsam och Axess Lab.

En vidareutveckling av Synpunkta

Klaga på stan öppnade i april 2020. Webbplatsen är en vidareutveckling av Synpunkta, som Tyck till-projektet lanserade våren 2019.

Rapport: Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen

Under 2018 undersökte vi hur Göteborgs Stad tar emot synpunkter från invånare och brukare. Resultatet av undersökningen sammanfattats i rapporten “Synpunktshanteringen, medborgaren och förvaltningen” (PDF).

Rapporten har skickats ut till tjänstepersoner och politiker i Göteborgs Stad. Den har presenterats bland annat för Göteborgs råd för funktionshinderfrågor och på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs Universitet.

Vi kommer gärna ut och presenterar rapporten i fler sammanhang!

Tyck till-bloggen

Projektledarna Hannah My Falk och Karin Gréen bloggar regelbundet om vad som är på gång i projektet. 

Uppdatering från Tyck till

Nu var det förskräckligt länge sedan vi skrev något i bloggen! Senaste uppdateringen handlade om att projektet beviljats extra finansiering så att vi kan fortsätta jobba hela 2020. Sedan sist vi skrev i bloggen har projektarbetet fokuserat på två saker: 1. Att göra...

Tyck till fortsätter år 2020!

Glada nyheter! Projektet Tyck till har beviljats utökad finansiering från Allmänna Arvsfonden och kommer därför att fortsätta även år 2020! I juni i år skickade vi in en tilläggsansökan med förhoppningen om att vårt tvååriga projekt skulle bli treårigt. Nu har vi fått...

På besök hos DigiKog!

I lördags var vi och träffade föreningen Begripsams projekt DigiKog! Projektet Digikog går ut på att utveckla metoder för att implementera en ny standard för kognitiv tillgänglighet på nätet. Därför åkte vi tillsammans med vår designer från Raket Webbyrå, till...

Synpunkta utvecklas – var med och tyck till!

 Vi bjuder in till fler användartester!  Hemsidan www.synpunkta.nu kommer att fortsätta att utvecklas hela 2019. Därför bjuder vi in till användartester för att få reda på hur hemsidan kan bli bättre! Under ett användartest träffar du oss, Karin och My, projektledare...

Rivstart efter semestern!

Höstens aktiviteter Tyck till-projektet är tillbaka efter sommarledigheten i juli och är redo att rivstarta höstterminen! I höst kommer vi bland annat att: Följa upp vårens kampanj "Tillgängligt EU-val i Göteborg"  Ha en experimentverkstad där utvalda föreningar...