Tillgängligt Liseberg?

Funktionsrätt Göteborgs ordförande Ulla Adolfsson uttalar sig kring Lisebergsfrågan: En av de aktiviteter som lockar många av oss, gammal som ung, är ett besök på Liseberg. Det ska vara lustfyllt och ge oss fina minnen, kanske för livet. För många är det enkelt att...

Färdtjänsten – vad händer nu?

Alireza G. Alipour, ordförande i Färdtjänstrådet, uttalar sig om färdtjänstproblematiken:  Sedan första juni i år har Taxi Göteborg ensidigt sagt upp sitt trafikavtal med Göteborgs stad om färdtjänst under högtrafik. Bolaget hänvisar till avtalsbrott men det är en...

Så här söker du verksamhetsbidrag inför 2023

Förvaltningen för funktionsstöd ansvarar för bidrag till funktionshinderorganisationer i Göteborg. Vi kontaktade Christina Matsdotter och Josiane Bolenge Kamparås, utvecklingsledare på Förvaltningen för funktionsstöd, för att ta reda på vad som gäller för...

Funktionsrättspolitiskt arbete i juni

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF. Aktuella frågor inom Göteborgs Stad som Funktionsrätt Göteborg bevakar och...

Funktionsrättspolitiskt arbete i maj

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF. Debattartiklar från funktionsrättsrörelsen ”Skollagen fungerar inte för...

Här är vår nye kanslichef!

Den 11 april tillträdde Kenneth Dämbäck tjänsten som Funktionsrätt Göteborgs nye kanslichef. Vem är egentligen Kenneth och vad har han jobbat med innan? Hej Kenneth! Berätta om dig själv – vem är du? Jag är en glad kille som har jobbat hela livet med service. Jag är...

Introduktionsbrev från vår nya ordförande Ulla Adolfsson

Ulla Adolfsson valdes in som ny ordförande på årsmötet 2022. Tack! Först av allt vill jag tacka ett par veteraner som nu lämnat styrelsearbetet. Marianne Fagberg och Kerstin Arohlén, ni har under många år arbetat för att människor med funktionsnedsättning ska få full...

Nyheter från årsmötet 2022

Ny ordförande och nya medlemsföreningar Funktionsrätt Göteborgs årsmöte hölls den 28 april i Dalheimers hus. För första gången sedan 2019 kunde vi ha ett fysiskt årsmöte – tack till alla som deltog! På årsmötet fattades beslut om att utse Funktionsrätt Göteborgs...