Material

Här hittar du rapporter och annat material som har publicerats av Funktionsrätt Göteborg. 

Alla dokument går att ladda ner som PDF.

Individstödets erfarenhetsrapporter

Funktionsrätt Göteborgs Individstöd skriver varje år en erfarenhetsrapport med iakttagelser, analyser och rekommendationer utifrån årets arbete med enskilda uppdragsgivare. 

Projektrapporter

Flera av Funktionsrätt Göteborgs projekt har skrivit rapporter utifrån projektets arbete.