Om oss

Hos Funktionsrätt Göteborg jobbar olika föreningar tillsammans.

Vi representerar närmare 20 000 personer med funktionsnedsättning genom våra medlemsföreningar.

Funktionsrätt Göteborg – funktionshinderföreningar i samverkan

Funktionsrätt Göteborg är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Genom ett femtiotal medlemsföreningar representerar vi cirka 20 000 personer med funktionsnedsättning i Göteborgsområdet.

Vår vision är ett samhälle där alla, oavsett funktionsvariationer, är fullt delaktiga och jämlika. 

Vår verksamhet

Vi jobbar med intressepolitik, medlemsföreningsstöd och individstöd.

Intressepolitik

Vår intressepolitik grundar sig på bland annat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Utifrån vårt intressepolitiska program bevakar vi att samhället följer sina skyldigheter, och påverkar i riktning mot ett icke-diskriminerande, tillgängligt och rättvist samhälle.

Läs mer om vårt intressepolitiska arbete här.

Medlemsföreningsstöd

Funktionsrätt Göteborg lyfter frågor som är gemensamma och övergripande för funktionshinderrörelsen. Hos oss arbetar olika föreningar tillsammans.

Vi stöttar våra medlemsföreningar med administration, utbildningar och erfarenhetsutbyte.

Läs mer om våra medlemsföreningar här.

Individstöd

Genom Funktionsrätt Göteborg – Individstöd ger vi individanpassat stöd och hjälp till personer med funktionsnedsättning.

Målet med rådgivningen är att uppdragsgivare ska få det stöd de enligt lag har rätt till. 

Läs mer om vårt Individstöd här.