1. Hem
 2.  » 
 3. Föreningar
 4.  » 
 5. För medlemmar
 6.  » Årsmöte

Årsmöte

Årsmötet är Funktionsrätt Göteborgs högsta beslutande organ. Varje medlemsförening har en röst på årsmötet.

Årsmötet beslutar bland annat om:

 • Stadgar
 • Funktionsrätt Göteborgs intressepolitiska program
 • Val av styrelseledamöter
 • Funktionsrätt Göteborgs budget och verksamhetsplan

Kallelse och anmälan

Kallelsen skickas ut senast sex veckor innan årsmötet. Kallelsen skickas per mejl till den adress som er förening har angett som kontaktadress. Kom ihåg att uppdatera era kontaktuppgifter! 

Varje förening kan delta med två representanter. Det också går att delta på årsmötet genom ombud. Mer information finns i kallelsen.

Årsmöte 2020 den 15 september

Funktionsrätt Göteborgs årsmöte år 2020 kommer att hållas den 15 september.

Lämna förslag i motioner

Era idéer och förslag är kärnan i att föra vårt gemensamma arbete framåt! Därför ser vi gärna att medlemsföreningarna lämnar in motioner till årsmötet.

För att er motion ska behandlas av årsmötet, måste den:

 • Vara skriftlig
 • Vara Funktionsrätt Göteborg tillhanda senast fem veckor innan årsmötet
 • Ha er som förening som avsändare. Det går inte att lämna in en motion som enskild individ.

Kontakta Funktionsrätt Göteborgs kansli om ni vill bolla er idé eller ställa frågor om hur man lämnar en motion.

Skicka motioner till

Funktionsrätt Göteborg
Dalheimers hus
Slottskogsgatan 12
414 53 Göteborg