Välkommen till Funktionsrätt Göteborg - Individstöd!

Individstödet drivs av Funktionsrätt Göteborg på uppdrag av Göteborgs Stad.

Hos oss kan du som bor eller verkar i Göteborg få råd, stöd och vägledning kring frågor som rör funktionshinder. Vi vänder oss till personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga och närstående.

Du kan kontakta oss om du: 

 • Vill ha information om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Behöver stöd i din kontakt med myndigheter i frågor som rör funktionshinder
 • Inte har fått det stöd och den hjälp som du har rätt till

Funktionsrätt Göteborgs individstöd kan exempelvis bistå vid ansökningar, anmälningar eller överklaganden. Vi informerar om vilket bistånd eller vilka insatser som finns för personer med funktionsnedsättning. Vi tar inte över samhällets ansvar utan är ett stöd för den enskilde.

Vår rådgivning är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

Vi är fristående från myndigheter och är partipolitiskt och religiöst obundna.

Broschyr Individstöd (pdf)

Så här arbetar vi:
 • Frågan skall gälla funktionshinder, det kan vara vardagsnära eller mer övergripande frågor.
 • Vi vänder oss till alla i Göteborgs kommun, barn och ungdomar såväl som vuxna.
 • Du måste inte vara medlem i en handikappförening eller ha en viss diagnos, för att få stöd av oss.
 • Vi utgår ifrån vad du vill ha hjälp med.
 • Vi är fristående från myndigheter.
 • Vi tar inte över samhällets uppgifter, utan är ett komplement.
 • Vi som arbetar på Funktionsrätt Göteborg – Individstöd har tystnadsplikt.
 • Du får vara anonym när du kontaktar oss.
 • Vi erbjuder råd och stöd via telefon, e-post eller personligt besök, allt efter vad som passar dig bäst!
 • All rådgivning är kostnadsfri.
 • Vi som arbetar på Funktionsrätt Göteborg – Individstöd har en bred samlad kompetens inom exempelvis frågor som rör juridik, samhälle och hälsa, för att på bästa sätt hjälpa dig rätt!
 • Genom vår verksamhet vill vi stärka människor i att kunna ta makten över sin egen situation, att få känna delaktighet och inflytande.

Nyheter från Funktionsrätt Göteborg – Individstöd

Individstödets erfarenhetsrapport 2018

Varje år skriver Individstödet en rapport om erfarenheterna från året som varit. Rapporten visar hur samhället ser ut från uppdragsgivarnas sida och kan ses både som en statusrapport och som en inbjudan till dialog med politiker. Individstödets erfarenhetsrapport för...

Funktionshinder i tiden

Den 7–9 november åkte Individstödet till Stockholm för att gå på konferensen ”Funktionshinder i tiden”. Inledningsvis talades det om den utveckling som skett i synen på personer med funktionsnedsättning. De senaste 20 åren har perspektivet förflyttat sig från omsorg...

Nu är den här! Individstödets erfarenhetsrapport för 2017

Varje år skriver Individstödet en erfarenhetsrapport om året som varit. Rapporten kan dels ses som en beskrivning av läget i Göteborg, men även en inbjudan till dialog med politiker. I rapporten för 2017 behandlas ämnen som sjukförsäkring, systemet som omgärdar god...

Intervju med brukarstödskonsulenten Lina

Hej Lina! Hur länge har du jobbat som brukarstödskonsulent? Jag började i oktober 2016. Då hade jag varit praktikant på HSO inom ramen för en kurs i humanjuridik och välfärdsrätt på juristprogrammet. När jag fick frågan om att fortsätta som brukarstödskonsulent...

Kontakt

Vi nås enklast via telefon eller e-post. Vi har begränsade möjligheter att ta emot spontanbesök. Givetvis finns tillgång till tolk för den som har behov.

Tel: 031-24 03 18

Mail: individstod@funktionsrattgbg.se

Individstödets erfarenhetsrapporter

Varje år skriver vi en rapport om våra erfarenheter från året som varit. I rapporten  tar vi upp ärenden och problem som vi har stött på i vårt arbete, och visar hur samhället ser ut från vår målgrupps sida.

Individstödets erfarenhetsrapport 2018 (pdf)

Individstödets erfarenhetsrapport 2017 (pdf)

Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning

Projektet Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning drevs inom ramen för Funktionsrätt Göteborg – Individstöd under perioden maj 2018-oktober 2019.

Slutrapport – Jämlika livsvillkor för utrikes födda personer med funktionsnedsättning