Funktionsrätt Göteborg – Individstöd

Hos Funktionsrätt Göteborgs Individstöd kan du som bor eller verkar i Göteborg få råd, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder.

Individstödet drivs av Funktionsrätt Göteborg, på uppdrag av Göteborgs Stad. 

Stöd och rådgivning i frågor som rör funktionshinder

Funktionsrätt Göteborgs Individstöd erbjuder stöd och rådgivning i frågor som rör funktionshinder. Genom vår verksamhet vill vi stärka människor att ta makten över sin egen situation, att få känna delaktighet och inflytande.

Oberoende stöd som utgår från dina behov

Vi är fristående från Göteborgs Stad och andra myndigheter. Vår roll är inte att ta över samhällets ansvar, utan att hjälpa dig som uppdragsgivare att få det stöd du har rätt till. Vi utgår alltid ifrån vad just du behöver hjälp med!

Kompetens och erfarenhet

Vi som arbetar på Individstöd har bred kompetens inom funktionsrätt, juridik, samhälle och hälsa. Vi har lång erfarenhet av att navigera bland myndigheter och offentliga instanser.

Individstödets rådgivning är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

Kontakt

Telefon: 031-24 03 18

Mejl:
individstod@funktionsrattgbg.se

Vi har begränsade möjligheter att ta emot spontanbesök.

Vi ordnar givetvis tolk om du behöver det!