I torsdags kväll hade Funktionsrätt Göteborg styrelsemöte i Dalheimers hus. Då passade vi på att ge ledamöterna en uppdatering om vad vi har gjort och vad som är på gång i projektet Tyck till!

Vi förklarade vad idén om “systematisk synpunktshantering” innebär, och hur tanken om att all feedback från invånare och brukare är värdefull information för kommunen präglar stadsdelarnas rutindokument. Vi diskuterade också hur synpunktshantering är lagreglerad i vissa verksamheter, t.ex. inom SoL, LSS, hälso- och sjukvård och skola, men oreglerad i andra.

Vi berättade om vad vi hittills har gjort och sedan spaltade vi upp vad projektet ska leverera under sina två år, nämligen:

  1. Rapport om mottagande av synpunkter/klagomål i Göteborg
  2. Enkel guide till att lämna synpunkter/klagomål i Göteborg
  3. Webbverktyg för den som vill lämna synpunkter
  4. ”Handbok” för den som vill lämna synpunkter
  5. Föreläsningsserie 
  6. Målgruppsundersökning
  7. Kampanj 

Styrelsen ställde frågor till oss om våra aktiviteter och gav oss värdefull feedback om vad vi bör tänka på framöver. Vi kommer att få ännu mer råd och stöd nästa vecka då vi ska träffa projektets referensgrupp.

Karin och My redovisar projektets aktiviteter och lärdomar. Tre styrelsemedlemmar syns också i bild. 

En bild från vår Powerpresentation som vi visade för styrelsen.

På styrelsemötet hände också en väldigt spännande grej: Tyck tills webbverktyg såg för första gången dagens ljus!

Under sommaren har webbyrån Raket jobbat med att ta fram ett koncept för webbverktyget som ska underlätta för invånare och brukare att lämna synpunkter och klagomål till kommunen. I onsdags träffade vi dem för att se deras vision. Det var verkligen jättespännande! Vi tror att vårt verktyg kommer att kunna rusta synpunktslämnaren med kunskap och strategier för att kunna manövrera rätt i stadens synpunktshanteringssystem.

Styrelsen delade vår entusiasm och snart kommer vi och Raket att mejsla ut konkreta lösningar och snitsiga formuleringar till en prototyp som kommer att behöva testas av användare i januari 2019. Stay tuned!