I måndags arrangerade vi föreläsningen Den kommunala demokratins ramar. Det var den första av tre föreläsningar som vi ska ordna i höst. Föreläste gjorde Stig Montin, professor i offentlig förvaltning vid Göteborgs universitet.

Stig gick igenom vad  kommunalt självstyre innebär, hur medborgare kan utöva inflytande och få insyn i kommunernas verksamheter och vilka förväntningar det finns på medborgarnas delaktighet.

Stig också tog med oss på en resa från hur förvaltningen har sett på medborgarens deltagande från 1940-tal till idag. Kommunerna, som så mycket annat i samhället, har genomgått stora förändringar över tid. Det är viktigt att förstå på vilka sätt samhället ser annorlunda ut idag, jämfört med för bara några årtionden sedan. Civilsamhällets roll som röstbärare i demokratin har tappat mark och mer och mer ersatts av synen på civilsamhället som en medskapare av tjänster och service.

Macka och kaffe serverades och det blev många frågor och en del diskussion under föreläsningens gång.

Ett stort tack till Stig Montin och tack till alla besökare som kom!

Föreläsningsserien fortsätter!

Föreläsningsserien “Vårt demokratiska inflytande mellan valen” fortsätter med ytterligare två föreläsningar under hösten 2018.

Syftet är att stärka föreningarnas påverkansarbete gentemot offentliga instanser som kommun, region och myndigheter. Missa inte chansen att fördjupa era kunskaper och ställa frågor till föreläsarna.

Föreläsningarna teckenspråkstolkas. Vi bjuder på fika till alla anmälda.