I torsdags hade vi en trevlig kväll tillsammans med Anhörigföreningen Göteborg. Vi presenterade projektet och fick ta del av Anhörigföreningens erfarenheter av hur det kan vara att framföra synpunkter till kommunen och andra offentliga instanser. Det var livliga diskussioner och uppenbart att, som en mötesdeltagare uttryckte det, “Verkligheten inte alltid motsvarar kartan”.

En synpunkt om synpunktsformuläret

Många av oss är nog vid det här laget helt fullmatade av information om den nya dataskyddsförordningen GDPR. Därför var det kanske inte så konstigt att Anhörigföreningen hajade till inför att Göteborgs Stads synpunkts-formulär hänvisar till personuppgiftslagen, och inte till GDPR i avsnittet om behandling av personuppgifter.

Det var förstås inte annat att göra än att skicka en synpunkt om synpunktsformuläret!

Vi hade webbläsaren projicerad på projektorduk, och mötesdeltagarna dikterade vad My skulle skriva i formuläret. Vips hade vi fått iväg en synpunkt! Det blev en helt oplanerad, men ganska pedagogisk (och lite lustig) illustration av ett av de många sätten man kan gå tillväga för att framföra en synpunkt till Göteborgs Stad.

En styrka att skriva tillsammans

Nästan alla tjänstepersoner vi har intervjuat har betonat att det inte spelar någon roll hur man skriver när man skickar en synpunkt. Långt eller kort, rätt- eller felstavat – allt ska tas omhand på ett likvärdigt sätt.

Men, för den enskilde kan det nog ändå kännas som att det spelar roll hur man formulerar sig. Det brukar ju göra det när man pratar med myndigheter! Dessutom är det, oavsett vem man skriver till, inte alltid helt lätt att få fram vad man menar. Att skriva tillsammans var ett bra sätt att få till formuleringarna och ta sig igenom alla fält, för att ganska snabbt “komma loss” och kunna trycka på skicka-knappen.

Tack till Anhörigföreningen för att vi fick komma på ert medlemsmöte. Vi hörs vidare framöver!

Anhörigföreningen Göteborg är en av Funktionsrätt Göteborgs 49 medlemsföreningar.

Anhörigföreningen ger stöd åt anhöriga oavsett diagnos, ålder eller kön på den närstående. Man kan vända sig till föreningen för att träffa andra i liknande situation och genom mötet få och ge information och kunskap. Anhörigföreningen jobbar också med påverkansarbete så att du som anhörig får det stöd du är berättigad till enligt lagar och förordningar.

Vi vill träffa din medlemsförening också!

Medlemsföreningarnas kunskap och erfarenheter är extremt värdefulla för projektet!

I juni vill vi träffa så många föreningar som möjligt. Vi vill höra vad ni funderar på när det gäller att göra er röst hörd till kommunen och andra offentliga instanser. Vad är utmaningar ur ert perspektiv? Vad skulle projektet kunna göra för nytta för er?

Vi kan förstås också boka in träffar efter semestern.

Vi lägger upp besöket så att det passar er. Antingen kommer vi till er och håller en presentation följt av samtal på t.ex. ett medlems-, nätverks- eller styrelsemöte. Eller så träffas vi ännu mer informellt med den eller de som är intresserade och “bara pratar”. Kommer ni till oss på kansliet i Dalheimers hus bjuder vi givetvis på fika!