Med anledning av den rådande situationen med coronaviruset (covid-19) har vi på Funktionsrätt Göteborg vidtagit åtgärder för att bidra till en minskad smittspridning.

Vi har idag, den 17 mars, beslutat att som ett första steg ställa in alla större möten fram till slutet av april. Detta gäller även vårt årsmöte.

I nuläget är vårt kansli öppet, men vi försöker begränsa antalet besökare. Vi uppmanar alla som tillhör riskgrupper att hålla sig hemma.

Om du har ett inbokat besök går det bra att skjuta fram det eller be att få ta det via telefon. Se våra kontaktuppgifter längre ner på den här sidan.

I övrigt ser vi till att hålla god handhygien och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

Dessa åtgärder gäller tills vidare. Vi följer utvecklingen och uppdaterar vid behov informationen på den här sidan.

Kontakt

Funktionsrätt Göteborg når du via:
tel: 031-24 03 03
mail: info@funktionsrattgbg.se

Individstöd når du via:
tel: 031- 24 03 18
mail: individstod@funktionsrattgbg.se