Artikel om det ojämlika Göteborg i ETC

Funktionsrätt i en jämlik stad uppmärksammas i en artikel i ETC Göteborg. I en intervju berättar projektledare Pia Emanuelsson om arbetet med projektet: – Göteborg jobbar för att bli en jämlik stad på många olika sätt. De fokuserar på småbarnsåldern, skolan, arbete...