Intervju med Karin Wallquist från Stadsledningskontoret

Vad jobbar du med? Jag arbetar främst med frågor som rör funktionshinder. Det innebär just nu att arbetsuppgifterna handlar om att utvärdera och revidera Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det arbetet görs i samverkan...

Intervju med Erik Eriksson inför föreläsningen den 1 november

Erik Eriksson tog sin doktorsexamen i socialt arbete vid Lunds universitet. Nu jobbar han i ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet som handlar om nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och om de etableringsinsatser som erbjuds från statliga...

.

Inget planerat för tillfället