Intervju med Erik Eriksson inför föreläsningen den 1 november

Erik Eriksson tog sin doktorsexamen i socialt arbete vid Lunds universitet. Nu jobbar han i ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet som handlar om nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och om de etableringsinsatser som erbjuds från statliga...

.

Inget planerat för tillfället