1. Hem
  2.  » Category: "Nyheter"

Politikersamtal på Internationella funktionsrättsdagen

På Internationella funktionsrättsdagen den 3 december vill Funktionsrätt Göteborg diskutera funktionshinderpolitik med stadens politiker. Nio politiker med varierande uppdrag har tackat ja till att medverka i ett funktionshinderpolitiskt panelsamtal. Samtalet kommer...

läs mer

Panelsamtal på MR-dagarna 7 december

Funktionsrätt Göteborg kommer att ha ett seminarium under Mänskliga rättighetsdagarna på Svenska Mässan i Göteborg. Den 7 december kl. 14.30-15.30 genomför vi ett panelsamtal med företrädare för fem medlemsföreningar:Demokrati och MR för göteborgare med...

läs mer

Stängt på kansliet 1-7 december

Den 1-7 december har Funktionsrätt Göteborgs kansli stängt. Anledningen till stängningen är att kansliet arrangerar och deltar i flera arrangemang under den här veckan, bland annat Internationella funktionsrättsdagen den 3 december och MR-dagarna den 6-7 december. Den...

läs mer

Ledamöter utsedda till rådet för funktionsstödsfrågor

Nu är det klart vilka personer som ingår i stadens nya råd för funktionsstödsfrågor. På Funktionsrätt Göteborgs representantskapskapsmöte den 14 september fattades beslut om medlemsföreningarnas nomineringar till stadens nya råd för funktionsstödsfrågor. I rådet finns...

läs mer

Demokratistugan 30 september – kom och fika med oss!

Sverige firar att demokratin fyller 100 år. Det är hundra år sedan kvinnor fick rösta för första gången. Vi inom funktionsrättsrörelsen kanske räknar på ett annat sätt. 1989 togs begreppet omyndig bort ur lagstiftningen och en person kunde inte längre bli...

läs mer

Nominera till rådet för funktionsstödsfrågor

Anmäl intresse för att sitta i rådet för funktionsstödsfrågor senast 31 augusti Nämnden för funktionsstöd ska nu inrätta ett råd för funktionsstödsfrågor. Rådet ska vara ett forum för demokratiska möten mellan politiker och civilsamhälle, i syfte att säkerställa...

läs mer

Ta del av guiden “Hjälp till att klaga”

Projektet Tyck till, som drevs av Funktionsrätt Göteborg under 2018-2021, har tagit fram guiden Hjälp till att klaga. "Hjälp till att klaga" är en guide för dig som har varit med om något dåligt i Göteborgs Stads verksamheter och behöver klaga. Guiden går igenom vad...

läs mer

Välbesökt slutwebbinarium för projektet Tyck till

Den 18 februari anordnade projektet Tyck till webbinariet "Klagomålshantering inom SoL- och LSS – behov, problem och vägar framåt" i samarbete med Funktionsrätt Sverige. Webbinariet inleddes med att projektledarna för Tyck till presenterade de erfarenheter, lärdomar...

läs mer

Nu kan du se kampanjen för Klaga på stan!

Nu kan du ta del av den omtalade lanseringskampanjen för webbtjänsten Klaga på stan! I november satte vi upp otillgängliga klagomålslådor runt om i centrala Göteborg. Vi ville visa hur svårt Göteborgs Stad har gjort det för folk att klaga på brister i stöd- och...

läs mer