1. Hem
  2.  » Category: "Nyheter"

Här är vår nye kanslichef!

Den 11 april tillträdde Kenneth Dämbäck tjänsten som Funktionsrätt Göteborgs nye kanslichef. Vem är egentligen Kenneth och vad har han jobbat med innan? Hej Kenneth! Berätta om dig själv – vem är du? Jag är en glad kille som har jobbat hela livet med service. Jag är...

läs mer

Funktionsrätt Göteborgs kanslichef slutar sin tjänst

Funktionsrätt Göteborgs kanslichef Ippsepp Meyer har sagt upp sig och kommer avsluta sin tjänst den 27 januari. Ippsepp har arbetat inom Funktionsrätt Göteborg sedan 2007 och har varit kanslichef sedan 2008. Vi önskar Ippsepp stort lycka till och tackar de här åren!...

läs mer

Internationella funktionsrättsdagen 2021

Den 3 december är internationella funktionsrättsdagen som instiftades av FN 1992. I Sverige uppmärksammades dagen på flera sätt. Här kommer tre nedslag i arrangemang av myndigheter, Funktionsrätt Göteborg och Funktionsrätt Sverige. Nationell samling: Internationella...

läs mer

Funktionsrätt Göteborg på Mänskliga rättighetsdagarna

Den 6-7 december ägde MR-dagarna rum på Svenska Mässan i Göteborg. Årets tema var Demokrati+ Mänskliga rättigheter = sant. Funktionsrätt Göteborg var på plats och lyssnade på flera seminarier som på olika sätt behandlade funktionsrätt. Vi medverkade även i två...

läs mer

Individstödets erfarenhetsrapport är här!

Årets tema är den otillgängliga socialtjänsten Varje år skriver Funktionsrätt Göteborg - Individstöd en rapport om erfarenheterna från deras arbete. I rappoterna tar Individstödet upp strukturella problem som de har stött på i sitt arbete och visar hur samhället ser...

läs mer

Politikersamtal på Internationella funktionsrättsdagen

På Internationella funktionsrättsdagen den 3 december vill Funktionsrätt Göteborg diskutera funktionshinderpolitik med stadens politiker. Nio politiker med varierande uppdrag har tackat ja till att medverka i ett funktionshinderpolitiskt panelsamtal. Samtalet kommer...

läs mer

Panelsamtal på MR-dagarna 7 december

Funktionsrätt Göteborg kommer att ha ett seminarium under Mänskliga rättighetsdagarna på Svenska Mässan i Göteborg. Den 7 december kl. 14.30-15.30 genomför vi ett panelsamtal med företrädare för fem medlemsföreningar:Demokrati och MR för göteborgare med...

läs mer

Ledamöter utsedda till rådet för funktionsstödsfrågor

Nu är det klart vilka personer som ingår i stadens nya råd för funktionsstödsfrågor. På Funktionsrätt Göteborgs representantskapskapsmöte den 14 september fattades beslut om medlemsföreningarnas nomineringar till stadens nya råd för funktionsstödsfrågor. I rådet finns...

läs mer

Demokratistugan 30 september – kom och fika med oss!

Sverige firar att demokratin fyller 100 år. Det är hundra år sedan kvinnor fick rösta för första gången. Vi inom funktionsrättsrörelsen kanske räknar på ett annat sätt. 1989 togs begreppet omyndig bort ur lagstiftningen och en person kunde inte längre bli...

läs mer

Nominera till rådet för funktionsstödsfrågor

Anmäl intresse för att sitta i rådet för funktionsstödsfrågor senast 31 augusti Nämnden för funktionsstöd ska nu inrätta ett råd för funktionsstödsfrågor. Rådet ska vara ett forum för demokratiska möten mellan politiker och civilsamhälle, i syfte att säkerställa...

läs mer