1. Hem
  2.  » Category: "Nyheter"

Demokratistugan 30 september – kom och fika med oss!

Sverige firar att demokratin fyller 100 år. Det är hundra år sedan kvinnor fick rösta för första gången. Vi inom funktionsrättsrörelsen kanske räknar på ett annat sätt. 1989 togs begreppet omyndig bort ur lagstiftningen och en person kunde inte längre bli...

läs mer

Nominera till rådet för funktionsstödsfrågor

Anmäl intresse för att sitta i rådet för funktionsstödsfrågor senast 31 augusti Nämnden för funktionsstöd ska nu inrätta ett råd för funktionsstödsfrågor. Rådet ska vara ett forum för demokratiska möten mellan politiker och civilsamhälle, i syfte att säkerställa...

läs mer

Ta del av guiden “Hjälp till att klaga”

Projektet Tyck till, som drevs av Funktionsrätt Göteborg under 2018-2021, har tagit fram guiden Hjälp till att klaga. "Hjälp till att klaga" är en guide för dig som har varit med om något dåligt i Göteborgs Stads verksamheter och behöver klaga. Guiden går igenom vad...

läs mer

Välbesökt slutwebbinarium för projektet Tyck till

Den 18 februari anordnade projektet Tyck till webbinariet "Klagomålshantering inom SoL- och LSS – behov, problem och vägar framåt" i samarbete med Funktionsrätt Sverige. Webbinariet inleddes med att projektledarna för Tyck till presenterade de erfarenheter, lärdomar...

läs mer

Nu kan du se kampanjen för Klaga på stan!

Nu kan du ta del av den omtalade lanseringskampanjen för webbtjänsten Klaga på stan! I november satte vi upp otillgängliga klagomålslådor runt om i centrala Göteborg. Vi ville visa hur svårt Göteborgs Stad har gjort det för folk att klaga på brister i stöd- och...

läs mer

Tio workshops om rättigheter våren 2021

Under våren anordnar Funktionsrätt Göteborg en workshopserie med utgångspunkt i de tio olika rättighetsområdena i Göteborgs Stads nya program för full delaktighet. Tillsammans diskuterar vi vad vi ser för lösningar och problem, och vad vi anser att staden behöver göra...

läs mer

Webbinarium om klagomålshantering i SoL- och LSS

Nu kan du se inspelningen från Funktionsrätt Göteborgs webbinarium "Klagomålshantering i SoL- och LSS-verksamheter - ett otillräckligt system"! Den 24 november anordnande projektet Tyck till ett webbinarium om klagomålshantering. På programmet fanns Inger Kjellberg,...

läs mer

Individstödets erfarenhetsrapport för 2019 finns nu att läsa!

Varje år skriver Funktionsrätt Göteborg - Individstöd en rapport om erfarenheterna från föregående års verksamhet. I rapporten tar Individstödet upp strukturella problem som de har stött på i sitt arbete och visar hur samhället ser ut ur deras målgrupps perspektiv. Nu...

läs mer

Nytt program för full delaktighet antaget

Nu har Göteborgs Stad ett nytt program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, efter att kommunfullmäktige igår den 12 november enhälligt antog förslaget till reviderat program. Beslutet innebär att alla nämnder och styrelser i staden aktivt ska se...

läs mer