1. Hem
  2.  » Category: "Medlemsnyheter"

Tio workshops om rättigheter har nu genomförts

Under hela våren har ett engagerat gäng medlemmar genomfört Funktionsrätt Göteborgs workshopserie om rättigheter. Deltagarna har kommit från 18 av FRG:s 51 medlemsföreningar och tillsammans har vi gått igenom de tio rättighetsområden som fastställs i Göteborgs Stads...

läs mer

Så här söker ni verksamhetsbidrag för 2022

Efter omorganisationen i staden är det numera Förvaltningen för funktionsstöd som ansvarar för bidrag till funktionshinderorganisationer i Göteborg. Vi kontaktade Christina Matsdotter och Josiane Bolenge Kamparås, utvecklingsledare på Förvaltningen för funktionsstöd,...

läs mer

Vi medverkar på MR-dagarna 2021 – vill ni vara med?

Denna inbjudan riktar sig till medlemsföreningarnas styrelser och anställda som formellt kan företräda föreningen. I år arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg. Arrangemanget äger rum den 6-7 december på Svenska Mässan. MR-dagarna är Nordens viktigaste...

läs mer

Nyheter från årsmötet

Funktionsrätt Göteborgs årsmöte hölls den 15 april. Även i år fick årsmötet ske digitalt, via Zoom. Sammanlagt deltog 42 personer på mötet och 17 av våra medlemsföreningar var representerade. På mötet valdes Ulla Adolfsson från Autism- och Aspergerföreningen Distrikt...

läs mer

Skicka in motioner – så här gör ni

Funktionsrätt Göteborgs årsmöte hålls den 15 april 2021. Inför årsmötet har medlemsföreningarna möjlighet att skicka in motioner. Vad är en motion? En motion är ett förslag på vad Funktionsrätt Göteborg ska göra under det kommande året. Motionen ska vara Funktionsrätt...

läs mer

Dags att nominera till platser inom Funktionsrätt Göteborg!

Det är dags att nominera ledamöter till poster i Funktionsrätt Göteborg inför årsmötet som hålls den 15 april 2021. Den 5 mars är sista dagen att lämna nomineringar. Alla lediga platser finns listade här (PDF). Nomineringarna tas emot via formuläret...

läs mer

Föreläsning och diskussioner på kansliträff

Den 15 december anordnade Funktionsrätt Göteborg en träff för anställd personal i våra medlemsföreningar. Funktionsrätt Göteborg brukar försöka hålla en kansliträff innan jul varje år. Träffarna är ett tillfälle för våra medlemsföreningars personal att knyta kontakter...

läs mer

Här är våra nya styrelseledamöter!

På årsmötet den 15 september valdes fyra nya ledamöter in i Funktionsrätt Göteborgs styrelse. Låt oss presentera dem! Gunilla Johansson, ersättare DHB Västra Gunilla har suttit i DHB:s styrelse i tre år, först som vice kassör och nu som kassör. - Jag har företrätt DHB...

läs mer