1. Hem
  2.  » Category: "Aktuella frågor"

Funktionsrättspolitiskt arbete i december

Här följer en kortfattad sammanställning av frågor som är intressanta att bevaka på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten i december: Kommunstyrelsen den 9 december Policy för säkerhetsåtgärder vid stadsplanering. Efter remissomgången har remissvaret från GRF...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i november

Nedan följer en kort uppdatering om några av frågorna som Funktionsrätt Göteborg bevakar just nu. En mer detaljerad rapport av nedanstående frågor finns som PDF. Nytt program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Nu har Göteborgs Stad ett nytt...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i oktober

Det händer mycket inom funktionshinderpolitiken i Göteborgs Stad. Detta har förstås mycket att göra med den stora omorganisationen som ju till stor del handlar om frågor som berör oss i funktionsrättsföreningarna och de grupper vi representerar. Nedan följer en kort...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i september

Följande är frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar just nu. En sammanställning av texterna nedan finns även som PDF. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026 har tidigare under året varit ute på remiss och nu har...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i augusti

Följande är frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar just nu. Tjänsten som Göteborgs Stads funktionshinderombudsman är tillsatt Tjänsten som funktionshinderombudsman på stadsledningskontoret har tillsatts under sommaren. Göteborgs Stads nya funktionshinderombudsman...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i juni

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är nu ute på remiss och sista datum att besvara remissen är den 20 juni. Göteborgs Stads råd för...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

Här presenterar vi åtta viktiga funktionsrättspolitiska frågor som behandlas av Göteborgs Stad just nu. Det handlar bland annat om förslag till ett nytt program för full delaktighet, och inträttandet av en ny nämnd som kommer att ta över ansvaret för de lokala funktionshinderråden.

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

Pågående funktionshinderpolitiskt arbete gentemot Göteborgs Stad Införandet av LOV (lagen om valfrihetssystem) i ledsagning under 2020 Göteborgs råd för funktionshinderfrågor beslutade på sitt möte den 3 februari att avstyrka det förfrågningsunderlag som gått ut på...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i januari

Införandet av LOV (lagen om valfrihetssystem) i ledsagning under 2020 I stadens budget för 2019 fanns ett uppdrag till kommunstyrelsen att förbereda införandet av LOV (lagen om valfrihetssystem) inom ledsagning. En utredning om detta har gjorts och en planering av...

läs mer

Funktionsrättspolitisk ruta: augusti

I den Funktionsrättspolitiska rutan redogör Funktionsrätt Göteborgs ombudsman Pia Emanuelsson för några av de frågor som vi bevakar i den kommunala politiken. Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor GRFhar fått en ny ordförande. Kommunstyrelsen valde den 21...

läs mer