1. Hem
  2.  » Category: "Aktuella frågor"

Funktionsrättspolitiskt arbete i september

Följande är frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar just nu. En sammanställning av texterna nedan finns även som PDF. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026 har tidigare under året varit ute på remiss och nu har...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i augusti

Följande är frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar just nu. Tjänsten som Göteborgs Stads funktionshinderombudsman är tillsatt Tjänsten som funktionshinderombudsman på stadsledningskontoret har tillsatts under sommaren. Göteborgs Stads nya funktionshinderombudsman...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i juni

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är nu ute på remiss och sista datum att besvara remissen är den 20 juni. Göteborgs Stads råd för...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

Här presenterar vi åtta viktiga funktionsrättspolitiska frågor som behandlas av Göteborgs Stad just nu. Det handlar bland annat om förslag till ett nytt program för full delaktighet, och inträttandet av en ny nämnd som kommer att ta över ansvaret för de lokala funktionshinderråden.

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

Pågående funktionshinderpolitiskt arbete gentemot Göteborgs Stad Införandet av LOV (lagen om valfrihetssystem) i ledsagning under 2020 Göteborgs råd för funktionshinderfrågor beslutade på sitt möte den 3 februari att avstyrka det förfrågningsunderlag som gått ut på...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i januari

Införandet av LOV (lagen om valfrihetssystem) i ledsagning under 2020 I stadens budget för 2019 fanns ett uppdrag till kommunstyrelsen att förbereda införandet av LOV (lagen om valfrihetssystem) inom ledsagning. En utredning om detta har gjorts och en planering av...

läs mer

Funktionsrättspolitisk ruta: augusti

I den Funktionsrättspolitiska rutan redogör Funktionsrätt Göteborgs ombudsman Pia Emanuelsson för några av de frågor som vi bevakar i den kommunala politiken. Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor GRFhar fått en ny ordförande. Kommunstyrelsen valde den 21...

läs mer

Så gick kampanjen om tillgängligt EU-val

I maj drev Funktionsrätt Göteborg och projektet Tyck till kampanjen Tillgängligt EU-val i Göteborg. Syftet med kampanjen var att uppmärksamma otillgänglighet i samband med valet. I kampanjen uppmanade vi alla som mötte hinder för tillgängligheten att säga till på...

läs mer

EU-valrörelsens tillgänglighet – partiernas svar

Tillgänglig valrörelse - en fråga om demokrati på lika villkor Valrörelsens tillgänglighet är en viktig demokratifråga! Därför bevakar Funktionsrätt Göteborg hur partierna i Göteborg arbetar för att se till att valrörelsen är tillgänglig. För andra året i rad har vi...

läs mer