1. Hem
  2.  » Category: "Aktuella frågor"

Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

Nedan följer en rapportering om rättighetspolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg har bevakat och arbetat med den senaste månaden. DHR och FUB kräver en ursäkt från staten till alla människor som suttit på institution Den 10 mars höll DHR och FUB ett...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i februari

Här går vi igenom några av de frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar i staden just nu. Lokala funktionshinderråd – vad händer nu? När vi i staden hade tio stadsdelsnämnder hade vi också tio lokala funktionshinderråd, ett i varje stadsdel. I varje råd fanns tio...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i januari

Nedan följer en uppdatering om frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar just nu. Vi presenterar även några av de frågor som vi kommer arbeta med under året. Ny ordförande i Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor, GRF Från årsskiftet är Nina Miskovsky (m)...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i december

Här följer en kortfattad sammanställning av frågor som är intressanta att bevaka på kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges möten i december: Kommunstyrelsen den 9 december Policy för säkerhetsåtgärder vid stadsplanering. Efter remissomgången har remissvaret från GRF...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i november

Nedan följer en kort uppdatering om några av frågorna som Funktionsrätt Göteborg bevakar just nu. En mer detaljerad rapport av nedanstående frågor finns som PDF. Nytt program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Nu har Göteborgs Stad ett nytt...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i oktober

Det händer mycket inom funktionshinderpolitiken i Göteborgs Stad. Detta har förstås mycket att göra med den stora omorganisationen som ju till stor del handlar om frågor som berör oss i funktionsrättsföreningarna och de grupper vi representerar. Nedan följer en kort...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i september

Följande är frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar just nu. En sammanställning av texterna nedan finns även som PDF. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026 har tidigare under året varit ute på remiss och nu har...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i augusti

Följande är frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar just nu. Tjänsten som Göteborgs Stads funktionshinderombudsman är tillsatt Tjänsten som funktionshinderombudsman på stadsledningskontoret har tillsatts under sommaren. Göteborgs Stads nya funktionshinderombudsman...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i juni

Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning är nu ute på remiss och sista datum att besvara remissen är den 20 juni. Göteborgs Stads råd för...

läs mer

Funktionsrättspolitiskt arbete i mars

Här presenterar vi åtta viktiga funktionsrättspolitiska frågor som behandlas av Göteborgs Stad just nu. Det handlar bland annat om förslag till ett nytt program för full delaktighet, och inträttandet av en ny nämnd som kommer att ta över ansvaret för de lokala funktionshinderråden.

läs mer