Brukarstödcentrum träffar flera föreningar för att informera om verksamheten.

När: onsdagen den 8 mars kl. 18.

Var: Vegagatan 55.

Föreningar som närvarar:

  • Strokeföreningen
  • Afasiföreningen
  • Epilepsiföreningen
  • Neuroförbundet