Tillgängligt Liseberg?

Funktionsrätt Göteborgs ordförande Ulla Adolfsson uttalar sig kring Lisebergsfrågan: En av de aktiviteter som lockar många av oss, gammal som ung, är ett besök på Liseberg. Det ska vara lustfyllt och ge oss fina minnen, kanske för livet. För många är det enkelt att...

Färdtjänsten – vad händer nu?

Alireza G. Alipour, ordförande i Färdtjänstrådet, uttalar sig om färdtjänstproblematiken:  Sedan första juni i år har Taxi Göteborg ensidigt sagt upp sitt trafikavtal med Göteborgs stad om färdtjänst under högtrafik. Bolaget hänvisar till avtalsbrott men det är en...

Så här söker du verksamhetsbidrag inför 2023

Förvaltningen för funktionsstöd ansvarar för bidrag till funktionshinderorganisationer i Göteborg. Vi kontaktade Christina Matsdotter och Josiane Bolenge Kamparås, utvecklingsledare på Förvaltningen för funktionsstöd, för att ta reda på vad som gäller för...

Funktionsrättspolitiskt arbete i juni

Här kommer en rapport om några av de funktionshinderpolitiska frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar och agerar i för tillfället. Informationen på den här sidan finns även att läsa som PDF. Aktuella frågor inom Göteborgs Stad som Funktionsrätt Göteborg bevakar och...