Med anledning av coronaviruset har vi på Funktionsrätt Göteborg beslutat att skjuta upp årsmötet som var inplanerat den 26 maj.

Inget nytt datum är satt för årsmötet i nuläget. Vi kommer gå ut med information om det nya datumet i god tid.