Intervju med Erik Eriksson inför föreläsningen den 1 november

Erik Eriksson tog sin doktorsexamen i socialt arbete vid Lunds universitet. Nu jobbar han i ett forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet som handlar om nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden och om de etableringsinsatser som erbjuds från statliga...
Post från Tyck till!

Post från Tyck till!

Har du fått post från Tyck till? Det vore inte så märkligt. Vi har nämligen skickat ut brev till både folkhögskolor, bibliotek, medborgarkontor, studieförbund och alla Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar såklart! I breven har vi skickat med en inbjudan till vår...