Tillgänglig valrörelse? Partierna svarar

Tillgänglig valrörelse – en fråga om demokrati på lika villkor Enligt FN:s funktionsrättskonvention ska personer med funktionsnedsättning kunna delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra. Ändå är personer med funktionsnedsättning...