Manifestation 3 december: Assistans är frihet! Rädda LSS!

Den 3 december, på Internationella funktionsrättsdagen, hålls manifestationer runt om i Sverige med budskapet: “Assistans är frihet! Rädda LSS!”. Syftet är att uppmärksamma, och få stopp på, neddragningarna inom LSS. Även i Göteborg hålls en manifestation,...

Artikel om det ojämlika Göteborg i ETC

Funktionsrätt i en jämlik stad uppmärksammas i en artikel i ETC Göteborg. I en intervju berättar projektledare Pia Emanuelsson om arbetet med projektet: – Göteborg jobbar för att bli en jämlik stad på många olika sätt. De fokuserar på småbarnsåldern, skolan, arbete...

Fackeltåg till minne av kristallnatten den 9 november

HSO Göteborg uppmanar till deltagande i fackeltåget till minne av kristallnatten. Fackeltåget hålls i Göteborg torsdagen den 9 november, med samling på Götaplatsen klockan 18.00. Arrangörer av manifestationen är 9 november-kommittén 2017. Manifestationen sker under de...