Projekt Funktionsrätt i en jämlik stad

Göteborgs stad arbetar för att Göteborg ska vara den jämlika staden. Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska mellan olika delar av staden och mellan olika grupper. HSO Göteborg saknar ett funktionshinderperspektiv i detta arbete. Med projektet Funktionsrätt i en...