Vi arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska ha full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.

Nyheter

Här är vår nye kanslichef!

Den 11 april tillträdde Kenneth Dämbäck tjänsten som Funktionsrätt Göteborgs nye kanslichef. Vem är egentligen Kenneth och vad har han jobbat med innan? Hej Kenneth! Berätta om dig själv – vem är...

läs mer

Internationella funktionsrättsdagen 2021

Den 3 december är internationella funktionsrättsdagen som instiftades av FN 1992. I Sverige uppmärksammades dagen på flera sätt. Här kommer tre nedslag i arrangemang av myndigheter, Funktionsrätt...

läs mer

Individstöd

Hos Funktionsrätt Göteborgs Individstöd kan du som bor i Göteborg få råd, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder.

Klaga på stan

Ibland gör Göteborgs Stad fel.
Då är det bra att klaga! Här får du hjälp att skriva och skicka klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter.

Nyhetsbrev

Här hittar du senaste numrena av Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev. Glöm inte att prenumerera för att ta del av framtida utskick!

Vi tycker

Funktionsrätt Göteborgs vision är ett samhälle där alla, oavsett funktionsvariation, är fullt delaktiga och jämlika.

Vårt påverkansarbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nyheter för medlemmar

Senaste nyheterna för våra medlemsföreningar. 

Nyheter från årsmötet 2022

Ny ordförande och nya medlemsföreningar Funktionsrätt Göteborgs årsmöte hölls den 28 april i Dalheimers hus. För första gången sedan 2019 kunde vi ha ett fysiskt årsmöte - tack till alla som deltog!...

läs mer