Vi arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska ha full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.

Nyheter

Nu kan du se kampanjen för Klaga på stan!

Nu kan du ta del av den omtalade lanseringskampanjen för webbtjänsten Klaga på stan! I november satte vi upp otillgängliga klagomålslådor runt om i centrala Göteborg. Vi ville visa hur svårt...

läs mer

Tio workshops om rättigheter våren 2021

Under våren 2021 kommer Funktionsrätt Göteborg anordna tio workshops med utgångspunkt i de tio olika rättighetsområdena i Göteborgs Stads nya program för full delaktighet. Tillsammans ska vi...

läs mer

Individstöd

Hos Funktionsrätt Göteborgs Individstöd kan du som bor i Göteborg få råd, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder.

Klaga på stan

Ibland gör Göteborgs Stad fel.
Då är det bra att klaga! Här får du hjälp att skriva och skicka klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter.

Nyhetsbrev

Senaste och tidigare nummer av Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev. Glöm inte att prenumerera för att ta del av framtida utskick.

Vi tycker

Funktionsrätt Göteborgs vision är ett samhälle där alla, oavsett funktionsvariation, är fullt delaktiga och jämlika.

Vårt påverkansarbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nyheter för medlemmar

Senaste nyheterna för våra medlemsföreningar. 

Skicka in motioner – så här gör ni

Funktionsrätt Göteborgs årsmöte hålls den 15 april 2021. Inför årsmötet har medlemsföreningarna möjlighet att skicka in motioner. Vad är en motion? En motion är ett förslag på vad Funktionsrätt...

läs mer

Föreläsning och diskussioner på kansliträff

Den 15 december anordnade Funktionsrätt Göteborg en träff för anställd personal i våra medlemsföreningar. Funktionsrätt Göteborg brukar försöka hålla en kansliträff innan jul varje år. Träffarna är...

läs mer