Vi arbetar för att människor med funktionsnedsättning ska ha full delaktighet och jämlikhet på samhällets alla områden.

Nyheter

Ta del av guiden “Hjälp till att klaga”

Projektet Tyck till, som drevs av Funktionsrätt Göteborg under 2018-2021, har tagit fram guiden Hjälp till att klaga. "Hjälp till att klaga" är en guide för dig som har varit med om något dåligt i...

läs mer

Nu kan du se kampanjen för Klaga på stan!

Nu kan du ta del av den omtalade lanseringskampanjen för webbtjänsten Klaga på stan! I november satte vi upp otillgängliga klagomålslådor runt om i centrala Göteborg. Vi ville visa hur svårt...

läs mer

Individstöd

Hos Funktionsrätt Göteborgs Individstöd kan du som bor i Göteborg få råd, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder.

Klaga på stan

Ibland gör Göteborgs Stad fel.
Då är det bra att klaga! Här får du hjälp att skriva och skicka klagomål om brister i Göteborgs Stads verksamheter.

Nyhetsbrev

Senaste och tidigare nummer av Funktionsrätt Göteborgs nyhetsbrev. Glöm inte att prenumerera för att ta del av framtida utskick.

Vi tycker

Funktionsrätt Göteborgs vision är ett samhälle där alla, oavsett funktionsvariation, är fullt delaktiga och jämlika.

Vårt påverkansarbete utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nyheter för medlemmar

Senaste nyheterna för våra medlemsföreningar. 

Nyheter från årsmötet

Funktionsrätt Göteborgs årsmöte hölls den 15 april. Även i år fick årsmötet ske digitalt, via Zoom. Sammanlagt deltog 42 personer på mötet och 17 av våra medlemsföreningar var representerade. På...

läs mer