Svara på frågelista om att lämna klagomål

Som en del av projektet Tyck till studerar vi Göteborgs Stad tar hand om synpunkter från invånare. Studien ska mynna ut i en lägesbeskrivning över vad som funkar, vad som inte funkar – och hur det påverkar enskilda göteborgare.

I studien intervjuar vi tjänstemän och politiker, och studerar dokument från staden. Men dina, och andra göteborgares, erfarenheter av hur staden tar emot synpunkter går inte att läsa sig till. Vi kan heller inte fånga upp dem genom att prata med företrädare för staden.

Därför hoppas vi att du vill berätta om just dina minnen och erfarenheter av att vara missnöjd och lämna klagomål till Göteborgs Stad. 

Du deltar i studien genom att svara på frågelistan med egna ord.

”Att lämna ett klagomål” kan vara alltifrån att i förbifarten berätta vad man tycker för personalen, till att skicka in en lång skrivelse. Klagomålen kan gälla allt som staden ansvarar för. I frågelistan kan du berätta om både positiva och negativa erfarenheter. Även du som aldrig har lämnat något klagomål kan svara på frågelistan (gå direkt till fråga 5)

Det insamlade materialet kommer att användas i en rapport som publiceras i slutet av år 2018.

Du svarar anonymt på frågelistan. Om du vill, kan du lämna dina kontaktuppgifter. Då kan vi kontakta dig för att ställa följdfrågor om dina svar.

Om du godkänner, kan vi använda citat från din berättelse i rapporten.  Alla uppgifter som kan härledas till en särskild person kommer att anonymiseras. Det insamlade materialet sparas som längst till den 31 december 2019, då projektet Tyck till avslutas.

Tyck tills projektledare Karin Gréen och My Falk är ansvariga för studien. Kontakta oss gärna om du har frågor: karin.green@funktionsrattgbg.se

hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se

Gemensam telefon: 031-24 03 23

Frågelista

Frågelistan öppnas i en ny flik.

Frågelistan som PDF

Du kan också svara på frågelistan via post. Här hittar du alla frågor i ett PDF-dokument.

Frågelista – så funkar det

I frågelistan kan du dela med dig av dina erfarenheter och minnen av att vara missnöjd och lämna klagomål. Frågelistan består av fem frågor, som du svarar på med egna ord. Du som har varit missnöjd, men aldrig lämnat ett klagomål, kan välja att bara svara på fråga nummer 5. Under varje fråga finns hjälpfrågor, som du kan använda för att komma igång med din berättelse. Du behöver inte svara på alla hjälpfrågor.

Du kan svara på frågelistan så här:

 • Skriftligt via formuläret på internet
 • Skriftligt via brev till Tyck till, Funktionsrätt Göteborg, Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg
 • Skriftligt via mail till hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se. (Kom ihåg att ditt svar inte blir anonymt om du skickar från din egen mailadress!)
 • Eller muntligt via telefon eller ett personligt möte med projektledarna. Hör av dig till oss så bestämmer vi en tid som passar dig.

Vad kan jag berätta om?

Med ”synpunkter” menar Göteborgs Stad klagomål, beröm, förslag och felanmälningar som skickas från invånare till stadens förvaltning. Synpunkter kan gälla både stora och små saker, och handla både om vad du själv råkat ut för, om sådant som personer du känner har varit med om, eller om något du har sett på stan eller läst i tidningen.

I den här studien är vi särskilt intresserade av dina erfarenheter av att vara missnöjd och lämna klagomål. Det spelar ingen roll om klagomålen gäller saker som du själv har upplevt eller om du har hört av dig för en anhörigs räkning, eller reagerat på något du har sett på stan eller läst om i tidningen. Det spelar heller ingen roll om klagomålet gällde en liten eller stor sak.

”Att lämna ett klagomål” kan vara alltifrån att i förbifarten berätta vad man tycker för personalen, till att skicka in en lång skrivelse.

Du väljer själv om du vill berätta om ett särskilt minne av när du hade kontakt med staden om ett klagomål, eller om du vill dela med dig av mer allmänna tankar om att vara missnöjd och klaga.

Exempel på vad klagomålen kan gälla är:

 • Barnomsorg och skola
 • Hemtjänst
 • Gator och torg, fysisk tillgänglighet
 • Bemötande av stadens personal
 • Gruppboenden
 • Simhallar, bibliotek, kommunala fritidsaktiviteter
 • Information från staden – i broschyrer, på internet
 • Färdtjänst