Tyck till

Funktionsrätt Göteborgs projekt Tyck till handlar om hur enskilda och föreningar kan påverka genom att lämna synpunkter till förvaltningen i en kommun eller till myndigheter. Kommuner är i vissa delar av sin verksamhet skyldiga enligt lag att ta emot och hantera klagomål och synpunkter som en del av sitt kvalitetsarbete. Men även när det gäller de områden där synpunktshanteringen inte är lagreglerad, kan du som enskild höra av dig till förvaltningen och säga vad du tycker eller vill förändra. Projektet bygger på idén att det finns mycket kunskaper och åsikter hos Funktionsrätt Göteborgs medlemsorganisationer och deras medlemmar, som aldrig når fram till rätt instans. Det leder till att kommuner och myndigheter inte får rätt signaler om sina verksamheters kvalitet. Det vill vi bidra till att förändra genom projektet Tyck till.

Projektet börjar med en undersökning

I projektet ska vi undersöka vilka som är de bästa sätten för enskilda och organisationer att lämna sina synpunkter. Vart ska de skickas? Hur ska de formuleras? Vad kan en synpunkt påverka? Hur tolkar och använder mottagarna de synpunkter som kommer in?

Vi ska också undersöka vad det är som gör att vissa personer lämnar synpunkter medan andra inte gör det. Vad hindrar och vad främjar? Hur kan vi göra det lättare för enskilda att lämna synpuntker?

Vad projektet ska leverera

Projektet ska ta fram ett digitalt verktyg som kan hjälpa den som vill lämna sin synpunkt. Det gör vi i gott samarbete med webbyrån Raket. Vi ska också skriva en lägesrapport om hur synpunktslämnandet och synpunktshanteringen funkar i Göteborg. Men projektets viktigaste uppdrag är att ta fram välgrundande råd, tips och guider för enskilda och föreningar som vill lämna synpunkter. På så sätt kan vi bidra till att Funktionsrätt Göteborgs medlemmars klagomål, förslag och erfarenheter når fram.

Projektet är baserat i Göteborg, men metoder och resultat kommer att spridas nationellt.

Projektet pågår i två år med start i januari 2018, och finansieras av Allmänna Arvsfonden, Post- och telestyrelsen och Göteborgs Stad genom Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor.

Kontakt

Karin Gréen, projektledare

Tel.: 031-24 03 23

E-post: karin.green@funktionsrattgbg.se

Hannah My Falk, projektledare

E-post: hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se

Missa inte projektets blogg!

Bloggen uppdateras ungefär en gång i veckan. Då skriver projektledarna Karin och My om vad som har hänt sedan sist och vad som är på gång framöver.

Hur kan du eller din förening vara med?

Under projektets första år undersöker vi hur enskilda och föreningar gör för att lämna sina synpunkter. Hur gör man egentligen när man är missnöjd med något?

Våren 2018 kan du delta genom att t.ex.:

– Svara på frågelistan som kommer att publiceras här under maj månad

– Prata med projektledarna om hur du gör när du är missnöjd. Läs mer här!

– Vara med i en fokusgrupp i juni

– Höra av dig med förslag och idéer om vad projektet borde titta närmare på.

Hösten 2018 kan du delta genom att t.ex.:

– Komma på projektets öppna föreläsningar

– Vara med i användarpanelen som testar prototypen av det digitala verktyget

Uppdateringar från Tyck till

En gemensamt lämnad synpunkt

I torsdags hade vi en trevlig kväll tillsammans med Anhörigföreningen Göteborg. Vi presenterade projektet och fick ta del av Anhörigföreningens erfarenheter av hur det kan vara att framföra synpunkter till kommunen och andra offentliga instanser. Det var livliga diskussioner och uppenbart att, som en mötesdeltagare uttryckte det, ”Verkligheten inte alltid motsvarar kartan”.

En synpunkt om synpunktsformuläret

Många av oss är nog vid det här laget helt fullmatade av information om den nya dataskyddsförordningen GDPR. Därför var det kanske inte så konstigt att Anhörigföreningen hajade till inför att Göteborgs Stads synpunkts-formulär hänvisar till personuppgiftslagen, och inte till GDPR i avsnittet om behandling av personuppgifter.

Det var förstås inte annat att göra än att skicka en synpunkt om synpunktsformuläret!

Vi hade webbläsaren projicerad på projektorduk, och mötesdeltagarna dikterade vad My skulle skriva i formuläret. Vips hade vi fått iväg en synpunkt! Det blev en helt oplanerad, men ganska pedagogisk (och lite lustig) illustration av ett av de många sätten man kan gå tillväga för att framföra en synpunkt till Göteborgs Stad.

En styrka att skriva tillsammans

Nästan alla tjänstepersoner vi har intervjuat har betonat att det inte spelar någon roll hur man skriver när man skickar en synpunkt. Långt eller kort, rätt- eller felstavat – allt ska tas omhand på ett likvärdigt sätt.

Men, för den enskilde kan det nog ändå kännas som att det spelar roll hur man formulerar sig. Det brukar ju göra det när man pratar med myndigheter! Dessutom är det, oavsett vem man skriver till, inte alltid helt lätt att få fram vad man menar. Att skriva tillsammans var ett bra sätt att få till formuleringarna och ta sig igenom alla fält, för att ganska snabbt ”komma loss” och kunna trycka på skicka-knappen.

Tack till Anhörigföreningen för att vi fick komma på ert medlemsmöte. Vi hörs vidare framöver!

Anhörigföreningen Göteborg är en av Funktionsrätt Göteborgs 49 medlemsföreningar.

Anhörigföreningen ger stöd åt anhöriga oavsett diagnos, ålder eller kön på den närstående. Man kan vända sig till föreningen för att träffa andra i liknande situation och genom mötet få och ge information och kunskap. Anhörigföreningen jobbar också med påverkansarbete så att du som anhörig får det stöd du är berättigad till enligt lagar och förordningar.

Vi vill träffa din medlemsförening också!

Medlemsföreningarnas kunskap och erfarenheter är extremt värdefulla för projektet!

I juni vill vi träffa så många föreningar som möjligt. Vi vill höra vad ni funderar på när det gäller att göra er röst hörd till kommunen och andra offentliga instanser. Vad är utmaningar ur ert perspektiv? Vad skulle projektet kunna göra för nytta för er?

Vi kan förstås också boka in träffar efter semestern.

Vi lägger upp besöket så att det passar er. Antingen kommer vi till er och håller en presentation följt av samtal på t.ex. ett medlems-, nätverks- eller styrelsemöte. Eller så träffas vi ännu mer informellt med den eller de som är intresserade och ”bara pratar”. Kommer ni till oss på kansliet i Dalheimers hus bjuder vi givetvis på fika!

Mellanlandning efter första intervjuvändan

Första intervjuvändan är avslutad! De tre senaste veckorna har vi genomfört nio intervjuer med centrala tjänstepersoner på olika förvaltningar i Göteborgs Stad. Det har varit ganska intensivt, men mest av allt spännande. Tack till alla som tagit sig tid att träffa oss och svara på våra frågor!

Som en bonus har vi fått åka runt i Göteborg och jobba på lite otippade platser när vi inte hunnit tillbaka till kontoret mellan intervjuerna. Det går till exempel utmärkt att sköta mailen från en krokodil på Kortedala torg…

Nu håller vi som bäst på att transkribera de sista intervjuerna. Nästa steg är att gå igenom materialet för att skapa en överblick av vad vi har fått veta hittills. Därefter får vi besluta om vilka luckor som är viktigast att fylla igen, och sedan välja metod utifrån vad vi behöver ta reda på. Det blir definitivt fler intervjuer (några är redan inbokade), men det lutar också åt att vi kommer att komplettera med andra metoder.

Vid det här laget har vi blivit riktiga synpunkts-nördar, och skulle nog helst fördjupa oss i allt. Men det har vi tyvärr inte tid till. Det gäller att hålla fokus på projektets uppdrag, och vilka frågor som är viktigast att få svar på. Så det blir till att sålla!

Hittills har projektet tuffat på i ordentlig fart – vi har faktiskt fått väldigt mycket gjort på ganska kort tid. Men något vi inte har lyckats med är att få ordning på frågelistan för lämnare, som vi lovade att publicera här på hemsidan under maj månad. Vi satsar på juni för frågelistan istället!

Besök hos DHR:s nätverk Öppna Göteborg

I onsdags besökte projektledarna Karin och My DHR:s nätverk Öppna Göteborg. Nätverkets fokus är att göra Göteborg mer tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga, och man jobbar särskilt med byggnads- och trafikfrågor. Syftet med besöker var dels att sprida kännedom om projektet, men framför allt att få ta del av DHR:s perspektiv och kunskap i de frågor Tyck till jobbar med.

Mötet inleddes med att Karin presenterade Tyck till-projektet och berättade om vad vi håller på med just nu (intervjuer!). Vi är ju precis i början av datainsamlingen till studien, så det går förstås inte att säga att vi har någora resultat med stort R ännu. Men vi berättade ändå lite om vad vi noterat hittillls utifrån intervjuerna och dokumentstudier.

Sedan blev det ett samtal mellan projektledarna och mötesdeltagarna. Om projektet, om att lämna synpunkter och klagomål, om hur DHR har jobbat med klagomål fram till idag, vad det finns för problem i nuläget och om hur det borde funka. Det låter kanske klyschigt – men vi fick verkligen med oss massor av bra idéer som vi kommer att ta med oss i projektets fortsatta arbete.

DHR Göteborgsavdelningen är en av Funktionsrätt Göteborgs 49 medlemsföreningar.

DHR står för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet. DHR jobbar för att göra samhället tillgängligt, så att ingen ska behöva avstå aktiviteter för att man inte kan komma in/fram med rullstol eller annat hjälpmedel.

Vi vill träffa din medlemsförening också!

Medlemsföreningarnas kunskap och erfarenheter är extremt värdefulla för projektet!

I juni vill vi träffa så många föreningar som möjligt. Vi vill höra vad ni funderar på när det gäller att göra er röst hörd till kommunen och andra offentliga instanser. Vad är utmaningar ur ert perspektiv? Vad skulle projektet kunna göra för nytta för er?

Vi kan förstås också boka in träffar efter semestern.

Vi lägger upp besöket så att det passar er. Antingen kommer vi till er och håller en presentation följt av samtal på t.ex. ett medlems-, nätverks- eller styrelsemöte. Eller så träffas vi ännu mer informellt med den eller de som är intresserade och ”bara pratar”. Kommer ni till oss på kansliet i Dalheimers hus bjuder vi givetvis på fika!

Ett stort tack till  DHR för att vi fick komma och ”sno” en timme från nätverkets möte! Vi ser fram emot att komma tillbaka på ett nytt besök längre fram i projektet. Vi ser också fram emot att prata vidare med de medlemmar som anmälde intresse av att träffa oss i en enskild intervju.

Nu jobbar vi vidare med intervjuerna med Göteborgs Stad, och nästa vecka ska vi träffa Anhörigföreningen.

Tre intervjuveckor

Vad händer? Intervjuer händer!

De närmsta tre veckorna har vi tio intervjuer inbokade med olika förvaltningar i Göteborgs Stad. Intervjuerna handlar förstås om synpunktshantering, och vi hoppas att vi i juni vet betydligt mycket mer om hur man ska göra för att lämna en ”bra” synpunkt än vad vi vet idag. När den här första omgången av intervjuer är genomförd sammanställer vi vad vi har fått reda på, och tar beslut om vad nästa steg i studien ska bli.

Vi har också ett par träffar med Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar på gång. Det ser vi fram emot!

 

Studiebesök på nämndsammanträden

Tisdagen den 24 april gjorde vi studiebesök på två nämndsammanträden. Syftet var att ta reda på om och hur synpunkter till förvaltningen når politikerna i nämnden. Inför studiebesöken mailade vi samtliga stadsdelsnämnder och 9 facknämnder i Göteborg, med frågor om deras rutiner för att ta upp synpunkter på nämndsammanträden.

 

Olika nämnder gör på olika sätt

Av mailutskicket lärde vi oss att nämnderna i Göteborg gör på olika sätt. Västra Hisingen har ”Inkomna synpunkter” som en stående punkt på varje möte. Underlaget består av en sammanfattning av den senaste månadens inskickade synpunkter och hur förvaltningen hanterat dem. Angered behandlar synpunkter som en del av punkten ”Anmälan av inkomna och upprättade handlingar”. Underlaget till politikerna består, så vitt vi förstår, av en lista över de diarieförda synpunkterna. Politikerna ser synpunkternas rubriker, men inte innehållet. I andra nämnder tas synpunkter inte upp alls (av olika anledningar – vissa förvaltningar svarade att de inte får några synpunkter, andra svarade att synpunktshanteringen helt och hållet sköts av personalen).

 

Lång väntan på Västra Hisingen…

Vi valde att besöka Västra Hisingen eftersom de skiljer ut sig genom att behandla synpunkter i en särskild punkt, och Angered eftersom det där skulle göras en särskild dragning om synpunktshanteringen under kommande nämndsammanträde.

Studiebesöket på Västra Hisingens nämndsammanträde gick inte så bra. Vi kom till mötet i god tid, men på väg in i mötesrummet fick vi  reda på att mötet skulle inledas med sekretessärenden. Vi väntade i mer än en timme på att få komma in, men inget tydde på att mötet var på gång att öppnas för allmänheten. Så vi packade ihop och åkte till Angered istället. Där var informationen gentemot allmänheten tydligare! Det var lätt att hitta till mötet, och stämningen var överlag väldigt välkomnande.

 

… och ett givande besök i Angered

Det som var mest givande med studiebesöket i Angered var att höra dragningen om synpunktshantering och politikernas följdfrågor, att  prata med andra besökare om att lämna synpunkter, och att prata med några av politikerna om hur de tolkar och använder de inkomna synpunkterna. Ett litet ”resultat” är att Angeredspolitikerna i första hand reagerar när det blir ovanligt många synpunkter inom ett område. Eftersom de bara ser synpunkternas rubriker i diariet, är antalet det de har att gå på. Så vill man att politikerna i Angered ska haja till inför ens klagomål, kan det vara en poäng att dela upp det man vill säga i en synpunkt per klagomål snarare än att skriva en lång text där allt står med. Vi hoppas kunna följa upp de ganska korta samtalen med mer ordentliga intervjuer.

 

Den som väntar på något gott!

Med Västra Hisingen gör vi ett nytt försök den 29 maj och håller tummarna för bättre lycka då. Vi fick i efterhand information om att det hade blivit en akut ändring i planeringen av mötet vi skulle på, och att det var därför det dröjde så innan mötet öppnades för allmänheten.

 

Karin sitter och väntar på att få komma in på Västra Hisingens nämndsammanträde
Bättre lycka i Angered!

Hur gör man för att besöka ett nämndsammanträde?

I Göteborg finns stadsdelsnämnder och facknämnder. Vissa nämnders möten är öppna för allmänheten. Man får lyssna men inte prata under mötet, förutom under de eventuella tider som finns avsatta för frågor och kommentarer från allmänheten.

På Göteborgs Stads hemsida finns information om alla stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar. Leta upp den förvaltning vars nämnd du är intresserad av att besöka, och klicka på ”Nämnden” eller ”Nämndens arbete”. Under ”Mötestider” hittar du information om tiderna för nämndens kommande möten.

Vi tror att det är bäst att höra av sig i förväg och kolla om man kan komma på mötet. När vi gjorde vårt mailutskick märkte vi nämligen att alla nämnder inte har skrivit ut på sina hemsidor om mötena är öppna eller stängda. Utifrån vår erfarenhet kan vi också rekommendera att man frågar mer specifikt om när mötet öppnas för allmänheten, så slipper man sitta och vänta utanför medan nämnden behandlar sekretessärenden.

Föreläsning om klagomål i vården

Nya bestämmelser om klagomål i vården
Onsdagen den 19 april var vi på en föreläsning om klagomål i vården som ordnades av HSO Västra Götaland (snart Funktionsrätt Västra Götaland).

Bakgrunden till föreläsningen är den nya lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, som började gälla den 1 januari 2018. Samtidigt trädde förändringar i patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft, som innebär att vårdgivare är skyldiga att ta emot klagomål, svara ”snarast” och ”på lämpligt sätt” samt vidta åtgärder när det behövs.

 

Patientnämndens klagomålsverksamhet

På föreläsningen fick vi bland annat höra Patientnämnden Göteborgs ordförande Carina Liljseand (L) berätta om Patientnämndens klagomålsverksamhet.

Patientnämnden är en nämnd i Västra Götalandsregionen, som har till uppdrag att värna patientsäkerheten genom att vara en oberoende part som ska hjälpa patienter som råkat ut för dåliga saker i vården. Patientnämnden ska också analysera patienternas klagomål och uppmärksamma de som bestämmer, och utövar tillsyn, över vården på risker och brister.

Det var intressant att höra Carinas beskrivning av hur Patientnämndens kansli tar emot de som som vill klaga. Carina tryckte på att det ska vara ett ”vanligt” och obyråkratiskt bemötande, där kansliet hjälper den som råkat ut för något att formulera sitt klagomål.

Det var också intressant att höra att politikerna i nämnden förhåller sig både till hur många klagomål som har kommit in, och till klagomålens allvarlighetsgrad. Carina menade att ett väldigt allvarligt klagomål kan visa på lika stora brister som som tio, lite mindre allvarliga, klagomål.

 

Presentation av projektet

När HSO VG:s program var slut fick vi chansen att kort presentera projektet Tyck till för de som var där och lyssnade. Vi berättade om syftet med projektet och att vi framöver gärna vill prata med personer om hur de gör (eller inte gör) när de är missnöjda.

Tack till HSO VG för en givande kväll!

 

Patientnämnden Göteborgs ordförande Carina Liljesand berättar om hur patientnämnderna i VGR är organiserade

Många eller långa? Eller både och eller mittimellan?

När vi i projektet undersöker hur synpunkter tas emot, är det här med om mottagaren analyserar synpunkterna kvalitativt eller kvantitativt (eller både och) en av de saker vi vill veta mer om. Hur synpunkterna används spelar roll för vilka sätt som är bäst att lämna dem på.

För om mängden synpunkter är det viktigaste, kanske det är bäst att den som lämnar synpunkter delar upp det man vill framföra i flera delar. Om det däremot är innehållet som står i fokus, blir det kanske viktigare att man lägger krutet på att formulera sig på rätt sätt. (En given följdfråga på det är förstås: Vad är ”rätt sätt”?)

Vår ambition är att ta reda på så mycket om hur synpunkter tas emot och används, att vi längre fram i projektet ska kunna ge gedigna och smarta råd om hur man bäst ska lämna sin synpunkt.

Hur gör du när du är missnöjd?

Vi vill prata med dig!

Vi söker dig som någon gång har varit missnöjd med en tjänst eller service som tillhandahålls av kommunen eller av en myndighet.

Kanske har färdtjänsten varit försenad? Kanske blev du dåligt bemött av en tjänsteperson? Kanske har hemtjänsten inte dykt upp?

Vi vill gärna veta mer om vad du gjorde (eller inte gjorde) i den situationen.

För oss är det intressant att få veta mer om dig som har lämnat en synpunkt någon gång. Men även du som aldrig har lämnat en synpunkt har mycket att bidra med till undersökningen.

Projektet Tyck till! ska ta reda på så mycket som möjligt om synpunkter och klagomål. Vi vill veta mer om hur och varför de lämnas (eller inte lämnas), och hur och varför de tas emot (eller inte tas emot). Därför bjuder vi nu in till intervjuer, och hoppas att just du vill prata med oss om hur du gör när du är missnöjd.

En intervju tar max en timme, och du väljer den tid och plats som passar dig bäst. Vi tänkte sätta igång med intervjuerna i maj. Du kommer att träffa projektledarna My Falk och Karin Gréen. Självklart ordnar vi tolk om det behövs.

Undersökningens resultat ska presenteras i en rapport hösten 2018. Det som kommer fram i intervjuerna ska också användas för att skapa ett riktigt bra webbverktyg, som kan underlätta för den som vill lämna synpunkter. Du kan givetvis vara helt anonym om du så önskar.

Om du är osäker på vad en synpunkt är och undrar om du själv har lämnat en någon gång, så kan du gå in på Göteborgs Stads sida för synpunkter.

 

Om du vill vara med eller har några frågor, skriv till

hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se 

karin.green@funktionsrattgbg.se 

Eller ring till oss på

031-24 03 23

Vi har träffat webbyrån Raket igen!

Förra veckan hade vi en workshop tillsammans med webbyrån Raket för att spåna på smarta lösningar till projektets webbverktyg. Vi vill göra det enkelt, effektivt och tillgängligt att lämna sin synpunkt till staden eller till en myndighet. Under workshopen arbetade vi med att försöka lista ut vad olika användare av webbverktyget kommer att ha för önskemål och behov. För att det inte bara ska baseras på vad vi själva tror, kommer vi snart att börja göra intervjuer med potentiella användare.

Har du en bra idé eller ett förslag på vad vi bör tänka på? Hör gärna av dig till oss!

Hannah My Falk

Projektledare Tyck till!

Karin Gréen

Projektledare Tyck till!

Fältarbete på Göteborgs Medborgarkontor

Nyfikna i en strut!

Vi är (bland annat!) nyfikna på om det spelar någon roll hur man lämnar sin synpunkt, om kanalerna för synpunktslämnande är tillgängliga, vad som händer med synpunkterna när de lämnats – och, förstås, om det finns några sätt att lämna sina synpunkter som är bättre än andra.

Funderar du på något om synpunktshantering som vi borde undersöka djupare? Hör hemskt gärna av dig till oss projektledare!

karin.green@funktionsrattgbg.se eller hannah.my.falk@funktionsrattgbg.se

I projektet ska vi undersöka vi hur synpunktshanteringen går till i praktiken. Det gör vi för att i ett senare skede kunna sprida riktigt bra och relevanta råd och guider om hur man bäst ska gå tillväga för att lämna sina synpunkter.
Så, idag har vi varit ute på stan! Vi besökte Medborgarkontoren i Angered och i Bergsjön för att kika på hur de jobbar praktiskt med synpunktshantering. Att undersöka de platser och situationer där synpunktslämnande ”äger rum” är ett viktigt komplement till att läsa riktlinjer och stadens eget informationsmaterial.

Vi hade intressanta samtal med personalen, och pratade bland annat om när det passar att lämna en synpunkt och när det kanske är bättre att framföra sin åsikt vid ett nämndmöte. Eller ska man kanske göra både och?

Vi gjorde också ett försök att ”följa synpunktens väg”, vilket ledde oss till Angereds stadsdelskontor och tips om personer att intervjua längre fram. Under våren kommer vi att besöka medborgarkontor i andra stadsdelar.

Vid informationsdisken på kulturhuset Blå Stället i Angered sattes det upp formulär för synpunkter när vi var på plats. Bra grej!

 

Hannah My Falk

Projektledare

Karin Gréen

Projektledare

Vi är igång!

Våren är nästan på plats, och detsamma gäller för oss!

Vi har precis börjat knappra in de första idéerna för vårt stora projekt Tyck till! som handlar om synpunktshantering för demokrati och medborgarinflytande.

Förra veckan hade vi ett uppstartsmöte med webbyrån Raket.

De ska skapa webbverktyget som ska underlätta och uppmuntra personer med funktionsnedsättning att lämna strategiska synpunkter som ger avtryck i offentliga verksamheter.

 

Vi hörs snart igen!

 

Hannah My Falk

Projektledare

Karin Gréen

Projektledare