Besök hos DHR:s nätverk Öppna Göteborg

I onsdags besökte projektledarna Karin och My DHR:s nätverk Öppna Göteborg. Nätverkets fokus är att göra Göteborg mer tillgängligt för personer med nedsatt rörelseförmåga, och man jobbar särskilt med byggnads- och trafikfrågor. Syftet med besöker var dels att sprida...

Tre intervjuveckor

Vad händer? Intervjuer händer! De närmsta tre veckorna har vi tio intervjuer inbokade med olika förvaltningar i Göteborgs Stad. Intervjuerna handlar förstås om synpunktshantering, och vi hoppas att vi i juni vet betydligt mycket mer om hur man ska göra för att lämna...

Studiebesök på nämndsammanträden

Tisdagen den 24 april gjorde vi studiebesök på två nämndsammanträden. Syftet var att ta reda på om och hur synpunkter till förvaltningen når politikerna i nämnden. Inför studiebesöken mailade vi samtliga stadsdelsnämnder och 9 facknämnder i Göteborg, med frågor om...

Årsmötet 2018

Den 26 april hölls Funktionsrätt Göteborgs årsmöte. En ny styrelse valdes ut och flera viktiga beslut fattades. Bland annat godkändes ansökningar från två nya föreningar: Distriktsorganisationen för döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörningar i Västra...

Föreläsning om klagomål i vården

Nya bestämmelser om klagomål i vården Onsdagen den 19 april var vi på en föreläsning om klagomål i vården som ordnades av HSO Västra Götaland (snart Funktionsrätt Västra Götaland). Bakgrunden till föreläsningen är den nya lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot...

Juristen Amalia skrev uppsats om personlig assistans

Amalia Elmerson praktiserade på Funktionsrätt Göteborg hösten 2016. Nu är hon färdig jurist och har skrivit sitt examensarbete om inskränkningar i personlig assistans. Slutsats: den nuvarande ordningen strider mot syftet med LSS. Det har blivit svårare att få...

Hur gör du när du är missnöjd?

Vi vill prata med dig! Vi söker dig som någon gång har varit missnöjd med en tjänst eller service som tillhandahålls av kommunen eller av en myndighet. Kanske har färdtjänsten varit försenad? Kanske blev du dåligt bemött av en tjänsteperson? Kanske har hemtjänsten...

Vi har träffat webbyrån Raket igen!

Förra veckan hade vi en workshop tillsammans med webbyrån Raket för att spåna på smarta lösningar till projektets webbverktyg. Vi vill göra det enkelt, effektivt och tillgängligt att lämna sin synpunkt till staden eller till en myndighet. Under workshopen arbetade vi...

Fältarbete på Göteborgs Medborgarkontor

Nyfikna i en strut! Vi är (bland annat!) nyfikna på om det spelar någon roll hur man lämnar sin synpunkt, om kanalerna för synpunktslämnande är tillgängliga, vad som händer med synpunkterna när de lämnats – och, förstås, om det finns några sätt att lämna sina...