Semesterstängt

Nu närmar sig semestertiderna med stormsteg, vilket innebär att Funktionsrätt Göteborg snart drar ner på verksamheten. Vecka 26-31 är kansliet stängt.  Funktionsrätt Göteborg – Individstöd stänger inte helt under sommaren, men har under vecka 26-33 svårt att ta...

Välkommen till politikerdebatt!

Funktionsrätt Göteborg bjuder in till Funktionshinderpolitisk debatt och utfrågning onsdag 22 augusti kl 17-19 i Dalheimerssalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12. Välkommen till funktionshinderpolitisk debatt med stadens partier inför valet! Under kvällen hoppas...

Årsmötet 2018

Den 26 april hölls Funktionsrätt Göteborgs årsmöte. En ny styrelse valdes ut och flera viktiga beslut fattades. Bland annat godkändes ansökningar från två nya föreningar: Distriktsorganisationen för döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörningar i Västra...

Juristen Amalia skrev uppsats om personlig assistans

Amalia Elmerson praktiserade på Funktionsrätt Göteborg hösten 2016. Nu är hon färdig jurist och har skrivit sitt examensarbete om inskränkningar i personlig assistans. Slutsats: den nuvarande ordningen strider mot syftet med LSS. Det har blivit svårare att få...

Hur gör du när du är missnöjd?

Vi vill prata med dig! Vi söker dig som någon gång har varit missnöjd med en tjänst eller service som tillhandahålls av kommunen eller av en myndighet. Kanske har färdtjänsten varit försenad? Kanske blev du dåligt bemött av en tjänsteperson? Kanske har hemtjänsten...