Årsmötet 2018

Den 26 april hölls Funktionsrätt Göteborgs årsmöte. En ny styrelse valdes ut och flera viktiga beslut fattades. Bland annat godkändes ansökningar från två nya föreningar: Distriktsorganisationen för döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörningar i Västra...

Juristen Amalia skrev uppsats om personlig assistans

Amalia Elmerson praktiserade på Funktionsrätt Göteborg hösten 2016. Nu är hon färdig jurist och har skrivit sitt examensarbete om inskränkningar i personlig assistans. Slutsats: den nuvarande ordningen strider mot syftet med LSS. Det har blivit svårare att få...

Hur gör du när du är missnöjd?

Vi vill prata med dig! Vi söker dig som någon gång har varit missnöjd med en tjänst eller service som tillhandahålls av kommunen eller av en myndighet. Kanske har färdtjänsten varit försenad? Kanske blev du dåligt bemött av en tjänsteperson? Kanske har hemtjänsten...

Tillgänglig valrörelse? Partierna svarar

Tillgänglig valrörelse – en fråga om demokrati på lika villkor Enligt FN:s funktionsrättskonvention ska personer med funktionsnedsättning kunna delta i det politiska och offentliga livet på lika villkor som andra. Ändå är personer med funktionsnedsättning...

Problem med utgående e-post – titta gärna i din skräpkorg

Vi har den sista tiden haft problem med att utgående e-post från Funktionsrätt Göteborg hamnar i mottagarnas skräpkorgar. Har du kontaktat oss via e-post och väntar på svar? Ta gärna en titt i ditt mailprograms skräpkorg, för att se om mail från oss har hamnat där! Vi...