Post från Tyck till!

Post från Tyck till!

Har du fått post från Tyck till? Det vore inte så märkligt. Vi har nämligen skickat ut brev till både folkhögskolor, bibliotek, medborgarkontor, studieförbund och alla Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar såklart! I breven har vi skickat med en inbjudan till vår...

Den kommunala demokratins ramar – föreläsning 15 oktober

Sista anmälningsdag är 8 oktober Föranmälan krävs för garanterad plats och fika. Datum och tid: 15 oktober, 18.00–20.30 Plats: Dalhiemerssalen, Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12 Föreläsningen teckenspråkstolkas. Läs gärna mer om höstens föreläsningar på...

Workshop!

På representantskapet – där representanter från Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar samlas – höll vi i en workshop! Vi började med att presentera projektet och svara på frågor. Sedan ställde vi tre frågor som representanterna skulle diskutera...